Informacyjne aplikacje z geolokalizacją

31 marca 2014 • Nowe Media / Web 2.0 • by

Istnieje ogromna przepaść między sposobem, w jaki użytkownicy smartfonów należący do grupy młodych dorosłych korzystają z informacji za pomocą tych urządzeń, a technologiami wykorzystywanymi przez organizacje medialne do przekazywania wiadomości.

Amy Weiss, autorka badań podejmujących to zagadnienie, uważa, że usługi oparte na lokalizacji oraz te, związane z dostarczaniem wiadomości, to idealne zestawienie – i to nie tylko w odniesieniu do prognoz pogody czy informacji o korkach. Usługi oparte na lokalizacji pozwalają na precyzyjne ukierunkowanie każdego artykułu. „Analiza tradycyjnych mediów, które objęto badaniem, wykazała, że nie nadążają one za potrzebami odbiorców informacji, przede wszystkim młodych dorosłych, oraz tym, w jaki sposób wykorzystują oni swoje smartfony” – twierdzi Amy Weiss.

Mimo rozwoju technologii informacyjnych opartych na lokalizacji (ponad 5300 aplikacji) oraz związanych z przekazywaniem wiadomości (ponad 2300 aplikacji), nikt jeszcze nie połączył tych technologii. Usługi oparte na lokalizacji pozwalają użytkownikom na sprawdzanie, co dzieje się w okolicy, jak również na czytanie artykułów oznaczonych na mapie.

Omawiane badanie, oparte na teorii rozprzestrzeniania się innowacji, ma na celu określenie, jak konsumenci użytkują nowe media, w tym smartfony oraz informacyjne aplikacje mobilne. Podczas badania zastosowano analizę zawartości oraz przeprowadzono ankiety, które miały pomóc w odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób młodzi dorośli wykorzystują aplikacje mobilne na swoich smartfonach?”.

W tym celu badaczka musiała również zadać kilka innych pytań: „Czy amerykańskie organizacje medialne oferują wiadomości wyposażone we właściwości geolokalizacyjne za pośrednictwem swoich aplikacji mobilnych?”, „Czy na świecie występują jakiekolwiek informacyjne aplikacje mobilne wykorzystujące możliwości geolokalizacji?” oraz „Z jakiego rodzaju usług opartych na lokalizacji młodzi dorośli korzystają, używając aplikacji mobilnych na swoich smartfonach?”.

Badanie objęło w sumie 1989 studentów. Wykazało ono, że żadna z amerykańskich organizacji medialnych (w tym telewizja, radio oraz prasa) nie wykorzystują geolokalizacji do wzbogacania swoich artykułów informacyjnych przekazywanych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Niektóre z nich wykorzystywały ją natomiast do przekazywania informacji o pogodzie czy natężeniu ruchu drogowego. Poza Stanami Zjednoczonymi znaleziono jednak przykłady łącznego wykorzystywania tych technologii. Jednym z nich są działania brytyjskiej Postcode Gazette, która stosuje omawiane technologie przy przekazywaniu informacji lokalnych, innym – News Telescope, stworzony na Goldsmith University w Londynie, jako „prototyp”, który umiejscawia geograficznie swoje informacje.

W jaki zatem sposób młodzi dorośli użytkują swoje smartfony? 92 proc. z nich wykorzystuje je, aby znaleźć informacje na mapie, 88 proc. sprawdza pogodę, 82 proc. poszukuje za ich pomocą znajdujących się w pobliżu restauracji i innych firm, 66 proc. – informacji lokalnych i innych wiadomości, wreszcie – 61 proc. znajduje dzięki nim informacje o natężeniu ruchu ulicznego albo o transporcie publicznym.

W czasie, kiedy przeprowadzano to badanie, 62 proc. właścicieli smartfonów używało ich do odbioru wiadomości. 56 proc z nich poszukiwało za pomocą telefonów wiadomości lokalnych, natomiast 77 proc. z nich było w grupie wiekowej 18-29 lat. Te informacje pochodzą z badania Rosenstiela i Mitchel pt. „Survey: Mobile News & Paying Online” („Wiadomości mobilne opłacane online”). Przeprowadzono je w czasie, kiedy aplikacje oparte na lokalizacji przeżywały szybki rozwój i dostarczały coraz to nowych możliwości. Organizacje medialne ich jednak nie wykorzystywały.

Powyższy tekst oparto na informacjach pochodzących z artykułu Amy Schimitz Weiss, pt. „Exploring News Apps and Location-Based Services on the Smartphone”.

Zdjęcie: Danie van der Merwe / Flickr Cc

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , ,

Send this to a friend