Swoją działalność zaczyna strona EJO w języku francuskim: fr.ejo.ch

30 października 2017 • Bez kategorii • by

Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie (EJO) wzbogaca się od dziś o stronę w języku francuskim. Ma to na celu dotarcie z treściami przygotowanymi przez zespół EJO do użytkowników języka francuskiego w Europie i w innych częściach świata.

W nawiązaniu do misji EJO strona fr.ejo.ch zajmować będzie się promowaniem wyników badań naukowych, pomysłów i wiedzy z zakresu mediów i dziennikarstwa. Promować będzie także dialog pomiędzy badaczami mediów, praktykami i publicznością z krajów o różnych kulturach dziennikarskich.

Dzięki tej stronie francuskojęzyczni dziennikarze, badacze mediów oraz szersza publiczność będą informowani o kierunkach rozwoju mediów we własnych krajach oraz innych częściach Europy. Z drugiej strony, już istniejące strony EJO otrzymywać będą najświeższe informacje o rozwoju mediów w krajach frankofońskich. Start nowej wersji językowej oznacza, że liczba języków, w których prowadzone są strony internetowe EJO, wzrasta do czternastu.

Publikowane teksty odnosić będą się do całego szeregu tematów, od etyki dziennikarskiej po cyfrowe innowacje, zarządzanie mediami czy też politykę medialną.

Szczególnym przedmiotem zainteresowania na stronie w języku francuskim będzie kwestia pedagogiki mediów. Wynika to z faktu, że strona powiązana jest z projektem Observatoire du journalisme francophone, realizowanym na University of Neuchâtel. Celem tego projektu jest rozwijanie relacji pomiędzy praktykami mediów i młodą publicznością.

Strona fr.ejo.ch finansowana jest w ramach program Agora, realizowanego przez Swiss National Science Foundation (SNSF). Grantobiorcą jest  Académie du journalisme et des médias (AJM) na University of Neuchâtel (Szwajcaria).

Sieć EJO: https://pl.ejo-online.eu/partnerzy-ejo

Annik Dubied jest kierowniczką projektu. Jest także profesorem i kierowniczką studiów dziennikarskich (AJM) na University of Neuchâtel (Szwajcaria).

David Gerber jest redaktorem strony EJO w języku francuskim. Jest doktorem socjologii i pracuje w ramach grantu podoktorskiego na AJM.

Dane kontaktowe: e-mail lub telefon: +41(0)32 718 15 31

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend