Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie (EJO) założone zostało, by budować mosty pomiędzy różnymi kulturami dziennikarskimi, występującymi przede wszystkim w Europie i USA. Jego celem jest również inicjowanie i ułatwianie współpracy pomiędzy badaczami i praktykami mediów.

Misja

Poprzez obserwację i porównywanie trendów w dziennikarstwie, jak również analizę badań nad mediami, Obserwatorium wpływa na poprawę jakości dziennikarstwa, lepsze zrozumienie problemów mediów oraz wspiera wolność prasy. Tym samym, wychodzi naprzeciw potrzebom dziennikarzy, redaktorów czy zarządzającym mediami niwelując przepaść, jaka dzieli naukę o komunikowaniu (teorię) i praktyczne wykonywanie zawodu.

Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie zostało powołane do życia wiosną 2004 roku jako instytucja non-profit działająca w ramach Universita della Svizzera italiana. Obecnie jest siecią współpracujących ze sobą instytucji badawczych z trzynastu krajów (Albania, Austria, Czechy, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Tunezja, Ukraina, USA oraz Włochy). Projekt finansowany jest przez Fondazione per il Corriere del Ticino, Swiss National Science Foundation, Robert Bosch Foundation, Stiftung Pressehaus NRZ, Fondazione Fidinam oraz Stiftung FAZIT. W przypadku polskiej części projektu sponsorem jest także Uniwersytet Wrocławski (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytut Politologii).

Cechy charakterystyczne EJO

Dziennikarski profesjonalizm: znajomość nie tylko przemysłu medialnego, ale również konkretne doświadczenie dziennikarskie sprawiają, że badacze pracujący dla Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego trafnie wybierają  tematy ważne dla dziennikarzy, redaktorów naczelnych i innych osób zatrudnionych w przemyśle medialnym.

Międzynarodowa perspektywa: analiza porównawcza kierunków rozwojowych w krajach Europy pozwala na zidentyfikowanie nowych trendów w dziennikarstwie we wczesnym stadium.

Przepływ wiedzy: wyniki badań prowadzonych przez Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie oraz wyniki badań prowadzonych przez inne instytuty są publikowane na stronach EJO w czytelny i zrozumiały sposób.

Akademicka wiarygodność: badania są prowadzone przez międzynarodową grupę dziennikarzy i badaczy a gwarantem ich niezależności są instytucje naukowe tworzące EJO.

Wielojęzyczność: obecnie treści tworzone w ramach projektu są dostępne w jedenastu językach.

Efekty działalności EJO

Artykuły i analizy: artykuły i referaty są publikowane w najważniejszych dziennikach, jak również w czasopismach branżowych i naukowych. Cześć z nich tworzona jest jednak wyłącznie na potrzeby własnych stron internetowych.

Konferencje i warsztaty: konferencje i warsztaty są doskonałą okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy naukowcami, studentami i praktykami mediów.

Projekty badawcze: Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie prowadzi badania nad nowymi trendami w dziennikarstwie w Europie i Stanach Zjednoczonych ze szczególnym uwzględnieniem innowacji i dobrych praktyk.

Fundatorzy

EJO zostało założone w roku 2004 w Szwajcarii przez Marcello Foa, ówcześnie kierownika działu zagranicznego włoskiego dziennika „Il Giornale“ oraz Stephana Russ-Mohla, profesora dziennikarstwa i zarządzania mediami na Università della Svizzera italiana w Lugano. Foa jest obecnie szefem włoskiego nadawcy publicznego RAI, z siedzibą w Rzymie. Russ-Mohl jest emerytowanym profesorem. Mieszka w Berlinie w pracuje wciąż jako badacz, dziennikarz i konsultant, współpracując również z EJO.

MEDIA AWARD 2005

Europejskiemu Obserwatorium Dziennikarskiemu – za wybitne osiągnięcia w promowaniu wysokiej jakości dziennikarstwa – została w roku 2005 przyznana nagroda szwajcarskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Dziennikarstwie.

Zespół

Zespół EJO Polska, działający na Uniwersytecie Wrocławskim, tworzą:

Dr Michał Kuś – Kierownik projektu ([email protected])

Dr hab. Adam Szynol – Redaktor doradca ([email protected])

Redaktorzy strony internetowej:

Mgr Paulina Barczyszyn ([email protected]) – redaktorka sekcji “PR i marketing”

Mgr Paweł Baranowski ([email protected]) – redaktor sekcji “Nowe media / Web 2.0”

Zespół wspomagają współpracownicy – freelancerzy.

Partnerzy EJO i instytucje współpracujące

Partnerzy EJO

Sponsorzy

Sponsorzy EJO

Wydarzenia

Wydarzenia

Nota prawna

Nota prawna

Komentarze są zamknięte.

Send this to a friend