Media publiczne w XXI wieku

9 października 2013 • Polityka Medialna • by

Analiza wyzwań stawianych zarządzającym mediami publicznymi w erze nowych rozwiązań technologicznych i zmian w korzystaniu z mediów przez publiczność stanowi główny temat pracy zbiorowej pod redakcją Michała Głowackiego i Lizzie Jackson.

Książka pt. „Public Media Management for the Twenty-First Century: Creativity, Innovation, and Interaction” ukazała się nakładem wydawnictwa Routledge/Taylor & Francis Group (Londyn i Nowy Jork) we wrześniu 2013 roku. Praca zawiera 15 artykułów przygotowanych przez ekspertów reprezentujących media publiczne, instytucje międzynarodowe oraz ośrodki akademickie.

Na łamach publikacji autorzy podejmują próbę analizy teorii, modeli oraz strategii rozwojowych w nowej ekologii mediów, gdzie coraz większą rolę odgrywają media społecznościowe, wyszukiwarki internetowe oraz inne platformy wspierające interakcję współczesnych organizacji medialnych z kreatywną publicznością. Punktem wyjścia do prowadzonych badań i analiz jest Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec(2012)1 o zarządzaniu mediami publicznymi, które wskazuje na konieczność usprawnienia systemu zarządzania opartego na zasadach przejrzystości, otwartości i odpowiedzialności, a także na gotowość mediów publicznych do podjęcia dialogu z publicznością.

W gronie autorów znalazło się kilku ekspertów, którzy w latach 2009-2012 wchodzili w skład Ad hoc Advisory Group on Public Service Media Governance (MC-S-PG) – grupy doradczej odpowiedzialnej za konsultacje i przygotowanie szkicu zalecenia z 2012 roku. Pracę rozpoczyna wstęp autorstwa Jana Malinowskiego – kierownika Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Radzie Europy. Książka dedykowana jest dr. Karolowi Jakubowiczowi, którego jeden z ostatnich artykułów naukowych znalazł się w gronie tekstów przyjętych do publikacji.

Zarządzanie mediami publicznymi w dobie przemian społecznych i rozwoju nowych technologii było także tematem spotkania autorów i innych ekspertów – przedstawicieli instytucji międzynarodowych, praktyków mediów oraz świata akademickiego, które zostało zorganizowane na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 12–14 maja 2013 roku. Międzynarodowe warsztaty pt. Public Service Media Management: In Search for New Models of Public Service Media in the Era of Social Change and New Technologies” sponsorowane były przez Europejską Fundację Naukową (European Science Foundation – ESF) w ramach konkursu ESF Exploratory Workshops 2012 – inicjatywy wspierającej organizację interaktywnych spotkań, wyznaczających nowe kierunki badań.

Najważniejsze elementy Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec(2012)1 o zarządzaniu mediami publicznymi podkreślone zostały w przemówieniu inauguracyjnym przez Jana Malinowskiego, który przypomniał, że Rada Europy przywiązuje wielką wagę do wdrażania standardów dotyczących działalności mediów publicznych i zaznaczył, że media publiczne są narzędziem wskazującym na „poziom zdrowia” demokracji. Organizatorzy warsztatów Lizzie Jackson (Ravensbourne, UK) oraz Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski) podkreślili, że media publiczne znajdują się współcześnie między dwoma modelami: 1) industrialnym, który charakteryzuje się standaryzacją i produkcją masową oraz występowaniem struktur zarządzania, opartych na hierarchii i „piramidzie władzy” oraz 2) sieciowym (post-industrialnym), opartym na rozwoju nowych mediów i technologii, procesach indywidualizacji, zmianach w korzystaniu z mediów (prosumenci, user-generated content) i nowych relacjach między zarządzającymi mediami a publicznością. Duża liczba współczesnych mediów publicznych nie jest w pełni przygotowana do działania w ramach modelu sieciowego. Analizując przyczyny tego stanu, wskazali na istnienie nieaktualnych i nieodpowiednich struktur zarządzania i zaproponowali listę wyzwań dla zarządzających mediami publicznymi, na której znalazły się m.in. potrzeby wspierania innowacji, tworzenia nowych systemów monitorowania jakości, rozwoju nowych platform dla nawiązania i podtrzymania interakcji między mediami publicznymi a publicznością, analizy istniejących modeli finansowania i alternatywnych źródeł przychodów, usprawnienia zarządzania, osiągania większego poziomu „elastyczności” w istniejących strukturach organizacyjnych oraz włączenia w procesy zarządzania reprezentantów publiczności.

Sesje tematyczne zorganizowane w ramach warsztatów ESF podkreśliły złożoność problematyki i umożliwiły analizę procesów zarządzania w odniesieniu do tradycyjnych i nowych metod zarządzania, ewolucji polityki medialnej, zmian dokonujących się w dziennikarstwie, relacji mediów publicznych z użytkownikami platform online oraz struktur organizacyjnych umożliwiających rozwój nowych form mediów w interesie publicznym. W trakcie spotkania idee i analizy prezentowali m.in.: Charles Brown (University of Westminster, Wielka Brytania), Nuno Conde (Portuguese Catholic University, Portugalia), Marcin Dąbrowski (TVP Technologie), Andra Leurdijk (doradca do spraw mediów, Holandia), Miša Molk (media ombudsman – rzecznik praw odbiorców mediów w RTV Slovenija, Słowenia), Christian S. Nissen (były dyrektor generalny Danmarks Radio, Dania), Ren Reynolds (twórca i założyciel The Virtual Policy Network – organizacji typu think tank, promującej dyskurs publiczny w zakresie gier online, światów wirtualnych w Wielkiej Brytanii), Roberto Suarez Candel (dyrektor The Media Intelligence Service, Europejska Unia Nadawców – EBU), Tim Suter (dyrektor Perspective Associates – organizacji doradzającej mediom i przedstawicielom rynku telekomunikacji w Wielkiej Brytanii w sprawach strategii i reform), Michael Wagner (dyrektor Media and Communication Law, Europejska Unia Nadawców – EBU) oraz Bissera Zankova (doradca Ministra Transportu, IT i Komunikacji w Bułgarii).

Każdą z omawianych sesji kończył półgodzinny panel dyskusyjny, w ramach którego uczestnicy przedstawiali uwagi, pytania oraz pomysły w zakresie zarządzania mediami publicznymi. W sesji podsumowującej spotkanie, moderowanej przez Tima Sutera, wskazano na istnienie problemów i tematów, które mogą wpływać na konieczność kontynuowania dyskusji w zakresie zarządzania mediami publicznymi w przyszłości oraz podtrzymywania i rozwijania współpracy z Radą Europy, EBU oraz ECREA. Jedną z propozycji stanowił też pomysł organizowania spotkań tego typu w systemie cyklicznym i opracowanie propozycji międzynarodowego projektu badawczego. Organizatorzy warsztatów opracowali kompleksowy raport naukowy, który podsumowuje wszystkie dyskusje i określa schemat dla wspierania innowacji w mediach publicznych. Raport, którego założenia wysłane zostaną do przedstawicieli instytucji międzynarodowych, pracowników mediów publicznych i reprezentantów świata akademickiego, ma przyczynić się wspierania dyskusji na temat przyszłości mediów publicznych w Europie.

ŹRÓDŁA:

Raport, program spotkania oraz prezentacje multimedialne ze spotkania ESF w Warszawie dostępne są na stronach internetowych Instytutu Dziennikarstwa UW: http://www.id.uw.edu.pl/dzialy/badania/strona/-esf-workshop

Szczegółowe sprawozdanie z warsztatów Europejskiej Fundacji Naukowej na Uniwersytecie Warszawskim opublikowane zostało w numerze 3 (54) 2013 “Studiów Medioznawczych”

Zdjęcie dostarczone przez autora tekstu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , ,

Send this to a friend