Media publiczne: przeszłość czy przyszłość?

4 listopada 2011 • Polityka Medialna • by

Nadawcy publiczni pod presją rynku i polityki.

Problemy regulacji mediów publicznych i ich dostosowania się do nowej ekologii mediów są od wielu lat przedmiotem niezliczonych debat, studiów i analiz. Poszukiwanie nowych modeli zarządzania i finansowania oraz debata nad współczesnym pojęciem misji publicznej stanowią współcześnie jedne z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z realizacją narodowej polityki medialnej. W wielu krajach na świecie, z uwzględnieniem młodych demokracji Europy Środkowej i Wschodniej, media publiczne podlegają procesom upolitycznienia i znacznie później niż nadawcy prywatni rozwijają swoją tradycyjną ofertę programową w sektorze nowych technologii. Aktualny kryzys mediów publicznych, związany z koniecznością uzasadnienia ich działalności w nowym skomercjalizowanym środowisku, wpływa na podejmowanie rozmaitych działań, których celem jest wskazanie dróg rozwoju oraz strategii regulacyjnych na najbliższe lata.

Jednym z przykładów tego typu inicjatyw jest opublikowana właśnie przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa (we współpracy z Open Society Foundation oraz OSCE – the Representative of Freedom of the Media) praca zbiorowa pod redakcją Olafa Steenfadta, zatytułowana “Future or Funeral? A Guide to Public Service Media Regulation in Europe”. Zbiór tekstów i rekomendacji, stworzony przez Boyko Boyeva (Article XIX), Susanne Nikoltchev i Francisco Javier Cabrera Blazqueza (European Audiovisual Observatory) oraz Michała Głowackiego i Michała Kusia (Uniwersytet Wrocławski), stanowi jeden z efektów międzynarodowego projektu “Future or Funeral. The Dual System at the Crossroads”, zainaugurowanego w styczniu 2010 r. Celem inicjatywy było zdefiniowanie norm i standardów prawnych, jakie powinny zostać uwzględnione w trakcie prac nad przyszłą ustawą medialną. Publikacja jest zatem próbą zdefiniowania misji publicznej oraz oceny dotychczasowych etapów reformy mediów publicznych. Nakreśla też potencjalne nowe modele zarządzania, finansowania i wprowadzania innowacji technologicznych, w oparciu o standardy europejskie, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji Rady Europy oraz regulacji na szczeblu Komisji Europejskiej.

Publikacja “Future or Funeral? A Guide to Public Service Media Regulation in Europe” dostępna jest na stronie Mediapolicy.org

Więcej informacji na temat projektu: www.futureorfuneral.pl

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , , , , , ,

Send this to a friend