Informacja na różnych platformach medialnych

20 lipca 2010 • Nowe Media / Web 2.0 • by

Wszyscy wiemy, jak bardzo YouTube i „Financial Times” różnią się od siebie

Wiemy też, że ludzie wykorzystują YouTube do czegoś więcej, niż tylko poszukiwanie filmów o nadpobudliwych kotach domowych, bujających się na żyrandolach. Co jednak naprawdę stoi za różnicami między mediami społecznościowymi i tradycyjną prasą? W jakim zakresie dochodzi do wymiany pomiędzy starymi i nowymi mediami informacyjnymi? W najnowszym badaniu, zatytułowanym: „Jak media społecznościowe i blogi wpływają na tradycyjną prasę i czym się od niej różnią”, Centrum Badawcze Pew (Pew Research Center) – w ramach projektu doskonalenia dziennikarstwa (Project for Excellence in Journalism) – zebrało roczne dane dotyczące głównych wydarzeń i wiadomości dyskutowanych i komentowanych na blogach oraz stronach mediów społecznościowych. Oprócz blogów przeanalizowano wiadomości, które przez siedem miesięcy ukazywały się w serwisie Twitter oraz zebrano roczne dane dotyczące najczęściej oglądanych filmów na YouTube, związanych z bieżącymi wydarzeniami.

Zasadniczym wnioskiem z badania było to, że istotnie, tematy i zagadnienia, które wywołały szum w mediach społecznościowych, znacznie różnią się od tych, które dominują w prasie głównego nurtu. Odbiorcy mediów społecznościowych traktują informacje w sposób niezobowiązujący, a zainteresowanie tematem jest zwykle powierzchowne i krótkotrwałe. W przypadku blogów 53 procent czołowych wiadomości w danym tygodniu utrzymywało się na liście najważniejszych tematów nie dłużej niż trzy dni. W przypadku Twittera było to odpowiednio 72 procent, przy czym ponad połowa informacji utrzymywała się przez zaledwie 24 godziny.

W analizowanym roku, uwaga bloggerów skupiała się przede wszystkim na wiadomościach nacechowanych emocjonalnie i takich, które prowokowały ideologiczne spory. W centrum zainteresowania użytkowników Twittera pozostawała technologia, znacznie mniejszym powodzeniem cieszyła się polityka. W przypadku YouTube odnotowano natomiast dużą międzynarodową różnorodność. Jedna czwarta najczęściej oglądanych filmów dotyczyła wydarzeń spoza Stanów Zjednoczonych.

Więcej na temat badania na stronie projektu PEJ

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , ,

Send this to a friend