Media i dziennikarze w Chinach – między państwem i rynkiem

25 października 2012 • Ekonomika Mediów, Polityka Medialna • by

Książka How the market is changing China News to nowe – i bez wątpienia ciekawe – studium współczesnego chińskiego rynku medialnego.

Materiały z ponad stu wywiadów z przedstawicielami chińskiego sektora medialnego, wnikliwa analiza dziennikarstwa partyjnego oraz raport z 40 lat przemian mediów w Państwie Środka składają się na publikację, która z pewnością przyczynić może się do lepszego zrozumienia przemian, jakie zaszły w mediach chińskich w ciągu ostatnich kilku dekad. Książka Xin Xin stanowi bowiem rozwiniętą analizę wpływu urynkowienia gospodarki oraz globalizacji na funkcjonowanie systemu medialnego w Chinach.

Procesy te, obserwowane w Państwie Środka od lat 70. XX wieku, związane są przede wszystkim z reformami gospodarczymi, polegającymi na odchodzeniu od gospodarki centralnie planowanej, podjętymi przez Denga Xiaopinga, następcę Mao Zedonga. Ich celem było ożywienie gospodarki zrujnowanej przez nierealistyczny plan Wielkiego Skoku.

Autorka książki skupia się na analizie transformacji zarówno strukturalnej, zachodzącej wewnątrz firm medialnych, jak i zmianach w obrębie praktyki dziennikarskiej. Procesy te analizowane są głównie na przykładzie największej chińskiej agencji informacyjnej Xinhua, która działa od 1931 roku. Od początku pełni ona funkcję tuby propagandowej Komunistycznej Partii Chin, rządzącej krajem od ponad sześćdziesięciu lat.

Xin Xin podejmuje próbę określenia głębi procesów urynkowienia agencji Xinhua i odpowiedzenia na pytanie, na ile jest ona poddana i zależna od tychże procesów. Analizuje także, jak bardzo procesy rynkowe wpłynęły na praktykę dziennikarską oraz relację mediów z lokalnymi, państwowymi i globalnymi aktorami społecznymi i politycznymi. Analiza przypadku agencji Xinhua służy próbie wyciągnięcia szerszych wniosków dotyczących funkcjonowania systemu medialnego w Chinach.

Książka została oparta na bardzo bogatym materiale empirycznym. Autorka przeprowadziła ponad sto wywiadów z kadrą zarządzającą, czołowymi dziennikarzami oraz szeregowymi pracownikami agencji w największych jej oddziałach w Pekinie, Szanghaju, Kantonie, Makao, Hong Kongu oraz Londynie, jak również z badaczami mediów oraz globalizacji.

Co istotne, Xin Xin przed rozpoczęciem kariery akademickiej (obecnie wykłada na Uniwersytecie Westmister w Wielkiej Brytanii) przez lata pracowała dla agencji Xinhua (w jej centrali w Pekinie). Oznacza to, iż zna opisywane zagadnienie od wewnątrz, co z pewnością stanowi wartość dodaną książki.

Wszystko to sprawia, iż książka ta stanowi swoiste kompendium historyczne rozwoju mediów w Chinach na przestrzeni ostatnich 30-40 lat oraz w ogóle najnowszej historii Chin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych, społecznych i kulturowych. Materiał zawarty w książce może być bez wątpienia przydatny w kolejnych studiach dotyczących systemu medialnego Chin.

Xin Xin (2012). How the market is changing China News. Lexington Books. (informacja o książce na stronie wydawcy)

 

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , , ,

Send this to a friend