Dlaczego rozróżnienie pomiędzy PR a dziennikarstwem jest tak konieczne?

29 października 2007 • Public Relations • by

Bernd Merkel, Stephan Russ-Mohl, Giovanni Zavaritt (eds.) (2007).
A Complicated, Antagonistic & Symbiotic Affair:
Journalism, Public Relations and their Struggle for Public Attention, Casagrande editore: 185-195
Dużo zostało napisane w ostatnich latach na temat związków pomiędzy dziennikarstwem a Public Relations. Trzy najpopularniejsze w niemieckojęzycznym świecie podejścia to:
1.    Teoria determinacji Barbary Bearns,
2.    Intereffication Model: zintegrowany model relacji zachodzących pomiędzy Public Relations a dziennikarstwem Guentera Bentele’a (Baerns 1985; Bentele, Liebert and Seeling 1997),
3.    Analiza relacji pomiędzy PR a dziennikarstwem w koncepcji zarządzania uwagą (attention economy) w sferze dziennikarstwa autorstwa Stephana Russ-Mohla (2004: 52).

Jednakże niewiele wiadomo na temat związków pomiędzy kształceniem/szkoleniem dziennikarzy a specjalistów PR. Jest to o tyle zadziwiające, że dziennikarze od zawsze byli ważną grupą docelową tych, którzy na co dzień zajmują się PR. Z kolei eksperci PR stają się ważnymi „ kontaktami” dla, jak to niektórzy nazywają, „ hordy mediów”. Artykuł pióra Holgera Sieverta analizuje zarówno wcześniejsze, jak i obecne badania na temat szkolenia specjalistów PR i dziennikarzy w Niemczech. Autor rozważa nie tylko status quo, ale także cele normatywne i perspektywy na przyszłość.
Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend