Media publiczne w kampanii samorządowej

29 listopada 2010 • Polityka Medialna • by

Źródło: http://www.batory.org.pl

Fundacja im. Stefana Batorego po raz kolejny monitoruje działalność mediów publicznych w trakcie kampanii wyborczej.

Już po raz kolejny Fundacja im. Stefana Batorego podjęła się zbadania, jak w okresie przed wyborami (tym razem samorządowymi) wywiązują się ze swoich zadań media publiczne. Badanie prowadzone jest w okresie 1-19 listopada oraz 22 listopada-3 grudnia br. (pierwsza i druga tura wyborów).

Badaniem objętych zostało 16 audycji informacyjnych regionalnych ośrodków Telewizji Polskiej, „Wiadomości” TVP1 (g. 19.30) oraz „Panorama” TVP2 (g. 18.00).  Zespół badawczy, pod przewodnictwem Grażyny Szymańskiej-Matusiewicz i Małgorzaty Głowani z Instytutu Socjologii UW, metodologię badania oparł na ustaleniach publikacji pt. Media Monitoring to Promote Democratic Elections: A NDI Handbook for Citizen Organizations.

Wyniki monitoringu z pierwszego z wymienionych okresów dość wyraźnie wskazują na to, iż najczęściej (i równocześnie w najbardziej korzystnym świetle) prezentowany był w mediach publicznych Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP. Drugi ważny wniosek z badania jest taki, iż nawet w wyborach samorządowych największym zainteresowaniem mediów cieszą się komitety partyjne, przede wszystkim związane z siłami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie.

Szczegółowe wyniki badania dostępne są tutaj

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , , ,

Send this to a friend