Mniej gazet, więcej Internetu

11 listopada 2010 • Nowe Media / Web 2.0 • by

Amerykanie poświęcają wiadomościom średnio 70 minut.

Sieć rośnie w siłę, gazety tracą czytelników, radio i telewizja pozostają na stałym poziomie. W ciągu ostatnich 20 lat, źródła wiadomości, z których korzystają Amerykanie, uległy istotnym zmianom. Według badania przeprowadzonego przez Pew Research Center, tradycyjne media jak radio, telewizja i prasa, są używane przez mniejszy procent odbiorców, niż miało to miejsce w przeszłości. O ile na początku lat 90. telewizja była głównym źródłem wiadomości dla 68% badanych, to na początku XXI wieku odsetek ten obniżył się do poziomu 56% i od tego czasu pozostaje względnie stały.

Radio i prasa doświadczyły jeszcze większych spadków liczby odbiorców, sięgających około 20 procent. W przypadku radia nastąpił spadek z 54 do 31%, a w przypadku prasy z 56 do 34%.  Doświadczyły więc one dużo bardziej dotkliwych spadków, podczas gdy w przypadku telewizji zjawisko to zostało po części zahamowane.

Najważniejszą różnicą między poszczególnymi rodzajami tradycyjnych mediów jest fakt, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba odbiorców telewizji ustabilizowała się, podczas gdy w przypadku radia i prasy utrzymuje się trend spadkowy. To właśnie ten trend powoduje, że osoby takie jak Philip Meyer ogłaszają, że ostatnia gazeta zostanie sprzedana w 2034 roku, kiedy to, zgodnie z przepowiedniami, zakończy się era druku.

Swoją pozycję umacnia tymczasem czwarty wymiar wiadomości, czyli sieć. Przeprowadzone badanie wskazuje, że 34% Amerykanów czerpie dziś wiadomości z Internetu. Odsetek ten wzrasta do 44%, jeśli weźmiemy pod uwagę także osoby, które mają dostęp do informacji za pomocą rozmaitych urządzeń mobilnych. Procent ten nieustannie rośnie. Wynika z tego, że już tylko telewizja pozostaje bardziej popularna niż sieć.

Niemniej jednak, gazetom udało się przejąć jedynie niewielką część nowej fali czytelników. W ciągu ostatnich czterech lat prasa straciła 6% swoich odbiorców. Innymi słowy, spadek czytelnictwa gazet nie został zrekompensowany przez nowych czytelników (korzystających z wydań online), których duży procent czerpie wiadomości z innych serwisów internetowych.

Pojawienie się nowego medium zmieniło też sposób dzielenia czasu, jaki ludzie poświęcają wiadomościom. Spośród 70 minut dziennie, 32 minuty przypadają na oglądanie telewizji, 15 minut na radio, 10 minut na gazety i 13 minut na sieć. Najważniejszym wnioskiem płynącym z badania jest fakt, że łączny czas poświęcany na słuchanie/czytanie wiadomości pozostał w zasadzie niezmieniony: w 1994 roku były to 74 minuty, teraz jest to 70 minut. Sposób dzielenia tego czasu jest jednak inny: w przypadku radia i telewizji sytuacja jest stosunkowo podobna, ale w przypadku gazet obserwujemy spadek. Minuty „przejęte” od gazet, telewizji i radia, przeciętny Amerykanin zużywa teraz na czerpanie wiadomości z Internetu.

Kolejnym istotnym wnioskiem jest to, że ilość konsumowanych wiadomości jest wprost proporcjonalna do wieku. Innymi słowy, starsi ludzie poświęcają wiadomościom więcej czasu, niż młodsi. W przypadku grupy wiekowej 18-29 lat jest to 45 minut, podczas gdy w przypadku osób powyżej 65 roku życia są to 83 minuty.

Badanie dowodzi również, że chociaż dla młodych ludzi nowe technologie są często integralną częścią codziennego życia, rzadko służą im one jako źródło wiadomości – dużo rzadziej, niż osobom w wieku powyżej 30 lat.

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , ,

Send this to a friend