Czas przepowiedni

8 lutego 2011 • Dziennikarstwo Branżowe, Nowe Media / Web 2.0 • by

Medialne proroctwa na 2011 rok.

W czasie, kiedy znane nam dobrze podsumowania i przewidywania zalewają nas ze wszystkich możliwych stron, przyszłość mediów informacyjnych można po raz kolejny zamknąć w 10 zwięzłych punktach.

Uznając 2010 za rok technologii mobilnych w mediach informacyjnych, Vadim Lavrusik z Mashable wskazuje entuzjazm, z jakim organizacje medialne eksponowały wykorzystanie w swoich działaniach serwisów społecznościowych. Początek roku 2011 jest więc naznaczony nowym stosunkiem do otwartej społeczności internetowej. „Akcent zostanie przesunięty z wyszukiwania wiadomości na społeczne dzielenie się nimi, gdyż przekierowania do informacji, używane w mediach społecznościowych, wypełniają niezwykle istotną lukę” – twierdzi Lavrusik. „W nachodzącym roku media informacyjne skupią się na personalizacji medialnej konsumpcji i wpływie serwisów społecznościowych na dziennikarstwo”.

Pierwsza z przepowiedni nawiązuje do chyba najistotniejszej historii dziennikarskiej w tym roku – sagi Wikileaks. Przewidując rosnącą popularność „przeciekowego” dziennikarstwa, Lavrusik przypuszcza, że firmy medialne będą przyjmowały na siebie rolę „informatorów”, wytyczając nowe ścieżki na konkurencyjnym ryku. Oprócz tego, możemy się spodziewać, że media zaczną dostosowywać się do formatu tabletów i przenośnych urządzeń multimedialnych. W nowym roku zobaczymy także medialne fuzje i zakupy, wymieranie zawodu korespondenta zagranicznego oraz rosnącą popularność interaktywnej telewizji.

Poznaj całą listę medialnych przepowiedni: Mashable.

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , , ,

Send this to a friend