Media publiczne w basenie Morza Bałtyckiego

21 czerwca 2010 • Ekonomika Mediów, Polityka Medialna • by

W bieżącym miesiącu ukazał się kolejny numer Central European Journal of Communication, poświęcony działalności mediów publicznych w nadbałtyckich krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Północnej

Czwarty już numer oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Volume 3, No 1 (4) Spring 2010) powstał przy współpracy dwóch redaktorów prowadzących – Larsa Norda i Michała Głowackiego. Znalazło się w nim 10 artykułów, uzupełnionych o dwa dodatkowe teksty, podejmujących z różnych perspektyw zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów publicznych w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Redaktorzy wybrali je spośród nadesłanych propozycji i opatrzyli tytułem Public Service Media on the Baltic. The Role of the State in Central and Northern European Media Systems.

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł pt. Russian TV market: Between state supervision, commercial logic and similacrum of public service [Rosyjski rynek telewizyny: pomiędzy państwowym nadzorem, logiką komercyjną i symulakrem misji publicznej], którego autorami są badacze rosyjscy: Ilya Kiriya oraz Elena Degtereva. Autorzy opisują w nim sprzeczności targające działalnością rosyjskich mediów, posługując się przykładem rynku telewizyjnego. Koncentrują się przede wszystkim na roli państwa, które działa na tym rynku wyłącznie w oparciu o interesy rządzącej elity. Uzasadniając swoją działalność względami ochrony podstaw ideologicznych i moralnych społeczeństwa, rosyjski rząd całkowicie kontroluje ten rynek. Państwowa telewizja, w oficjalnej nomenklaturze określana mianem publicznej, jest kluczowym elementem tego układu. Wedle autorów jest to tylko jeszcze jedno z narzędzi wpływu rządzącej elity i utrwalenia jej władzy.


Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , , , , , , , ,

Send this to a friend