IDiKS nowym partnerem EJO

13 maja 2014 • Bez kategorii • by

Mamy przyjemność ogłosić, że polska wersja Obserwatorium ma nowego, ważnego partnera. Jest nim Instytut  Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W praktyce, IDiKS od samego początku działalności polskiej wersji językowej European Journalism Observatory ma w projekcie swój udział w osobie pracownika tej jednostki, dra Adama Szynola, który pełni rolę redaktora-doradcy (recenzenta merytorycznego). Obecnie jednak współpraca ta nabiera nowego charakteru, w związku z włączeniem się Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w wysiłki natury organizacyjno-finansowej, związane z funkcjonowaniem i rozwojem projektu. Jest to kolejny krok w stronę umocnienia podstaw działalności Obserwatorium i zwiększenia jego potencjału. Przyczyni się to także do pełniejszego realizowania  misji i zadań, stawianych przez zespół EJO.

Dziękujemy dyrekcji IDiKS za wsparcie naszej działalności i mamy nadzieję, że współpraca ta przyniesie obu stronom wymierne korzyści.

Zdjęcie: dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend