Przetrwanie jest sukcesem

30 maja 2012 • Nowe Media / Web 2.0 • by

The Reuters Institute for the Study of Journalism opublikował wyniki badania dotyczącego nowych przedsięwzięć dziennikarskich online w Niemczech, Francji i we Włoszech.

Badanie prowadzone było przez Nicola Bruno i Rasmus Kleis Nielsen, zaś raport z niego jest zatytułowany (trafnie): “Survival is Success: Journalistic Online Startups in Western Europe” [Przetrwanie jest sukcesem: Dziennikarskie startupy online w Zachodniej Europie].

Koncentrując się na działalności dziewięciu przedsięwzięć, ściśle związanych z dziennikarstwem online (np. Netzeitung, Mediapart i Il Post), badacze podkreślają, że dla tego typu podmiotów – na obecnym etapie rozwoju rynku – już samo przetrwanie pierwszego okresu jest sukcesem. Wśród dziewięciu analizowanych organizacji medialnych, tylko Mediapart i Perlentaucher mają zbilansowany budżet, podczas gdy pozostałe przynoszą straty i działają wyłącznie dzięki dotacjom z zewnątrz.

Analiza różnych modeli biznesowych i pozycji organizacji medialnych na rynku jest również interesująca. We Francji, Mediapart publikuje wysokiej jakości, niszową zawartość dla wyspecjalizowanego czytelnika oraz stosuje opłaty (aczkolwiek bardzo niskie) za dostęp do swoich treści. Niemiecki Perlentaucher, inne z przedsięwzięć ze zbilansowanym budżetem, funkcjonuje dzięki przemyślanej strategii ograniczania kosztów i dywersyfikacji modelu biznesowego.

Raport sugeruje także, że są dwa czynniki, które  pełnią szczególną rolę w  ograniczaniu szans tego typu przedsięwzięć. Pierwszy z nich to fakt, iż rynek jest zdominowany przez wydania online największych tradycyjnych dzienników, bazujących na marce o utrwalonej renomie i możliwościach inwestycyjnych. Drugi natomiast to problem wynikający z charakteru relacji z największymi graczami na rynku reklamy internetowej, takimi jak Google. W takim otoczeniu małym firmom jest wciąż ciężko pozyskać znaczące środki z reklamy online.

Wg opinii Nicoli Bruno, współautora badania i dziennikarza  Effecinque, „europejskie dzienniki powinny wykraczać poza modele wypracowane w USA, takie jak Huffington Post, zwycięzca nagrody Pulitzera 2012, lub Politico. Te modele mogą działać dobrze na wielkich rynkach, takich jak amerykański, ale w dalszym ciągu nie jest dowiedzione, że mogą być wprowadzane w życie także w Europie”. Idzie nawet dalej mówiąc, iż „nawet we Francji, gdzie mamy do czynienia z eksplozją dzienników działających wyłącznie online, większość tego typu nowych przedsięwzięć z trudem walczy o przetrwanie”.

By się rozwinąć, nowi gracze muszą unikać bezpośredniej konkurencji z wydaniami online mediów mainstreamowych, próbując raczej strategii różnicowania. Tak uczynił np. Mediapart, proponując wysokiej jakości dziennikarstwo śledcze. Ten dziennik nie ma konkurentów na francuskim rynku medialnym.

Cały raport dostępny jest tutaj

Tłumaczenie: Michał Kuś

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , , , , ,

Send this to a friend