Internet a odpowiedzialność i przejrzystość mediów

2 sierpnia 2011 • Etyka Dziennikarska, Nowe Media / Web 2.0 • by

Źródło: mediaact.eu

Badacze zaangażowani w projekt MediaAcT zbadali wpływ Internetu na odpowiedzialność oraz przejrzystość mediów w 13 krajach.

Badanie innowacji w zakresie odpowiedzialności i przejrzystości mediów, związanych z rozwojem nowych technologii komunikowania, przede wszystkim Internetu, od początku uznane zostało za jeden z priorytetów konsorcjum projektu naukowego MediaAcT. Jego pierwsze wyniki prezentowaliśmy niedawno na naszej stronie.

W celu realizacji tych zamierzeń w drugiej połowie 2010 roku zespoły badaczy z Finlandii, Jordanii, Holandii, Niemiec i Polski (którymi kierowali Heikki Heikkila oraz David Domingo z Uniwersytetu w Tampere) przeprowadziły ponad 80 wywiadów z ekspertami, reprezentującymi środowiska dziennikarskie, akademickie oraz aktywistów zajmujących się tym zagadnieniem (np. blogerów). Badaniem objętych zostało osiem krajów europejskich (Bułgaria, Francja, Finlandia, Niemcy, Holandia, Polska, Serbia i Wielka Brytania), cztery arabskie (Jordania, Liban, Syria, Tunezja) oraz USA.

Efektem badania są raporty, opisujące przebieg oraz wyniki badań, przeprowadzonych w poszczególnych krajach. Przedmiotem ich zainteresowania jest przede wszystkim to, w jakim zakresie redakcje oraz odbiorcy mediów używają Internetu we wzajemnych relacjach.

W związku z tym głównym przedmiotem zainteresowania badaczy były praktyki online z zakresu odpowiedzialności i przejrzystości mediów – zarówno te, inicjowane przez same organizacje medialne, jak i te, które mają swoje źródło w ich szeroko rozumianym otoczeniu (ze szczególnym uwzględnieniem blogosfery, mediów społecznościowych oraz instytucji zajmujących się monitorowaniem działalności mediów). Praktyki te analizowane były w kontekście zmiennych takich jak: dominujący w danym kraju typ kultury dziennikarskiej, poziom społecznej legitymizacji mediów masowych, rola tradycyjnych instrumentów odpowiedzialności mediów (np. rady prasowe, kodeksy etyki) oraz zakres i formy korzystania z Internetu przez populację danego kraju.

Rezultaty badania wskazują, iż podobne narzędzia, bazujące na tej samej technologii, mogą być używane w odmienny sposób i w różnym zakresie w poszczególnych systemach medialnych, często wykazujących daleko idące podobieństwa w wielu innych wymiarach. Zauważona została także zasadnicza różnica w stosowaniu narzędzi online przez media działające wyłącznie w Internecie oraz przez media tradycyjne (media drukowane, radio, telewizja), dla których obecność online jest mniej lub bardziej istotnym przedłużeniem podstawowej działalności.

Wszystkie raporty dostępne są tutaj

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , , , , ,

Send this to a friend