Axel Springer widzi przyszłość dla dziennikarstwa

28 marca 2010 • Ekonomika Mediów, Nowe Media / Web 2.0 • by

Podczas niedawnej konferencji journalism2020 Tina Bettels, EJO, rozmawiała z Romanusem Otte, managerem z Welt Online, na temat przyszłości gazet.

Jak zmieni się dziennikarstwo w ciągu najbliższych dziesięciu lat?

Sama istota dziennikarstwa nie zmieni się zasadniczo. Odkrywanie nowych faktów, opisywanie i prezentowanie ich czytelnikom w sensowny sposób zawsze będzie centralną kwestią. Oczywiście, zmieni się technologia. Patrząc wstecz dziesięć czy dwadzieścia lat, zauważamy wiele zmian, które zaszły od tego czasu – i bez wątpienia czekają nas zmiany kolejne. Pojawią się nowe wymagania, związane z kwestiami technologicznymi. Będziemy mieć do czynienia z nowymi nośnikami i kanałami dystrybucji. Coraz większa część dziennikarzy będzie zdolna działać w ramach wielu z tych kanałów. Nie każdy będzie potrafił robić wszystko, ale bez wątpienia zwiększona różnorodność formatów i udogodnień technicznych zwiększy także wymagania stawiane przed samymi dziennikarzami.

Popiera Pan „uprzemysłowienie dziennikarstwa” – co Pan rozumie przez to pojęcie?

 

Wierzę, iż firmy medialne powinny w przyszłości skoncentrować się bardziej na swojej podstawowej działalności. Powinny robić to, co robią najlepiej i raczej zlecać na zewnątrz lub dzielić inne działania, nawet w zakresie tworzenia zawartości. Nasza firma, Axel Springer WELT Group, obsługuje kilkanaście dzienników i przedsięwzięć internetowych z jednego newsroomu. The DuMont Schauberg Group czyni identycznie w przypadku tytułów Kölner Stadtanzeiger, Frankfurter Rundschau oraz Berliner Zeitung. Również Financial Times Deutschland przygotowuje swoje czasopisma i dzienniki za pomocą jednego takiego źródła. Jestem przekonany, iż w przyszłości będziemy mieli do czynienia z łączeniem newsroomów – tak, iż ten rodzaj zawartości, który nie jest podstawowy dla poszczególnych przedsięwzięć, będzie tworzony na zewnątrz i dzielony.

W drugim planie, chodzi także o większą wydajność platform technologicznych. Są ku temu dwa powody. Z jednej strony, chodzi o oszczędności i możliwość ograniczenia kosztów. Z drugiej zaś strony, chodzi o stworzenie nowych możliwości dla naszej podstawowej działalności, to znaczy dla dobrego dziennikarstwa.

Czy w przyszłości dziennikarstwo online będzie dostarczać więcej dochodów?

 

Czytelnicy chcą płacić za dobre dziennikarstwo, co potwierdza przykład prasy drukowanej. Przez stulecia ludzie płacili i płacą za gazety oraz dobre dziennikarstwo. To, czy ludzie będą gotowi płacić za usługi online zależy od kilku czynników. Oczywiście, to także kwestia pewnych nawyków. Stąd tak ważnym było dla nas wykonanie pierwszego kroku w tym kierunku – w postaci naszych aplikacji na iPhone i nie tylko – wyłącznie w celu sprawdzenia reakcji odbiorców. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani rezultatami. Nie dlatego, iż zarobiliśmy wiele pieniędzy, lecz dlatego, iż przekonaliśmy się, że to działa. Przed nami wciąż wiele nauki, ale już dowiedzieliśmy się bardzo dużo. Wiemy, iż musimy jeszcze popracować nad wieloma ważnymi elementami. W mojej opinii, wprowadzenie prostego i bezpośredniego systemu mikropłatności będzie sprawą szczególnej wagi. Musimy spojrzeć na nowo na kwestię sprzedaży i dystrybucji. Dajemy sobie świetnie radę w relacjach z hurtownikami, kioskami i prenumeratorami, ale musimy także uczyć się rozumieć rynek w odniesieniu do produktów cyfrowych.

Tłumaczenie: Michał Kuś

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , ,

Send this to a friend