Europejska debata w Australii

4 października 2011 • Bez kategorii • by

O mediach, komunikowaniu i demokracji dyskutowali w Melbourne naukowcy z kilkunastu ośrodków naukowych z całego świata.

Organizatorem trzydniowej konferencji (30 sierpnia – 2 września), zatytułowanej Media, Communication and Democracy: Global and National Environments był Ośrodek Unii Europejskiej, powstały w 2010 roku w ramach Royal Melbourne Institute of Technology, przy współpracy z Oxford University. Dlatego też znaczącą część debaty poświęcono Unii Europejskiej i jej wizerunkowi w Europie i poza nią. Polska również była w niej obecna.

Imprezę otworzył wykład prof. Paolo Manciniego (University of Perugia), poświęcony fragmentacji systemów medialnych w relacji do systemów politycznych i demokracji. W swoim wystąpieniu P. Mancini zauważył, że rozpad jednolitej struktury systemu medialnego jest efektem, z jednej strony, postępu technologicznego, a z drugiej strony komercjalizacji. Jedną z konstatacji było stwierdzenie, że z największymi zmianami i polaryzacją w mediach mamy do czynienia w krajach o stosunkowo młodej demokracji (np. Polska czy Węgry). W dyskusji po wykładzie inauguracyjnym udział wzięli: prof. Stephanie Hemelryk Donald (RMIT University), prof. Jan Zielonka (Oxford University), prof. Bruce Wilson (RMIT University, dyrektor EU Centre) i – oczywiście – prof. Paolo Mancini.

Podczas dwóch następnych dni odbyło się osiem sesji, w trakcie których zaprezentowano kilkadziesiąt referatów. Wyniki swoich badań przedstawiali medioznawcy z kilkunastu krajów, m.in.: Australii, Wielkiej Brytanii, Singapuru, Korei Południowej, Estonii i Polski. Choć rozrzut geograficzny dał się zauważyć, to jednak część wystąpień poświęcona była Unii Europejskiej. Mówiono o problemach z regulacjami prawnymi poszczególnych krajów Wspólnoty oraz budowaniu europejskiej sfery publicznej, podważając w ogóle jej istnienie.

Polskę na konferencji reprezentowały trzy osoby: prof. Radosław Markowski (Polska Akademia Nauk), dr Adam Szynol (Uniwersytet Wrocławski) oraz znany dziennikarz – Jacek Żakowski. Prof. Markowski poprowadził jedną z sesji oraz, wspólnie z redaktorem Żakowskim, wziął udział w panelu dyskusyjnym, zamykającym konferencję. Dr Szynol wystąpił z referatem poświęconym transformacji polskiego systemu medialnego. Wszystkie wystąpienia zostaną opublikowane w postaci elektronicznej, a wybrane referaty w czasopiśmie specjalistycznym „Communication, Politics and Culture”.

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , , , , , ,

Send this to a friend