Szukając właściwego miejsca na mapie: perspektywy mediów publicznych w postkomunistycznej Europie*

8 listopada 2007 • Polityka Medialna • by

Karol Jakubowicz, Miklós Sükösd (red.) Finding the Right Place on the Map: Central and Eastern European Media Change in Global Perspective. Bristol: Intellect Books”, w druku
ANALIZA
Wprowadzenie mediów publicznych, czy inaczej nadawców publicznych (public service broadcasting) w krajach postkomunistycznych należy rozważyć w kontekście rozwoju i ewolucji nadawców publicznych w ogóle. Czy media publiczne mają szansę stać się niezależnymi organizacjami medialnymi, które będą oddane służbie publicznej  (public service) i interesowi publicznemu (public interest)? – pyta Karol Jakubowicz w swojej pracy Finding the Right Place on the Map: Prospects for Public Service In Post-Communist Countries.

W oparciu o huntingtonowską koncepcję fal demokratyzacji, o klasyfikację systemów medialnych Hallina i Manciniego oraz w oparciu o koncepcję konsolidacji demokracji Linza i Stepana, autor dokonuje analizy stanu mediów publicznych. Zaś by ocenić stan nadawców publicznych w krajach postkomunistycznych, Jakubowicz odnosi się do sytuacji w krajach śródziemnomorskich, gdzie, według klasyfikacji Hallina i Manciniego, model spolaryzowanego pluralizmu (tj. silne powiązania  mediów i elit politycznych) się rozwinął.

Następnym krokiem analizy będzie prześledzenie rozwoju systemu politycznego w krajach dawnego obozu socjalistycznego, jego wpływu na ukształtowanie się polityki medialnej przyjętej w tychże krajach, a także zastanowienie się nad tym co to de facto oznaczało dla transformacji mediów państwowych w media publiczne. Ów proces, w którym przyjmuje się, że wprowadzenie mediów publicznych w Europie środkowo-wschodniej było częścią polityki mimetycznej**, która wymagała przekształcenia prawnych i instytucjonalnych struktur mediów publicznych w kontekst społeczny, niestety nie powiódł się – pisze Jakubowicz.

* w Karol Jakubowicz, Miklós Sükösd (red.) Finding the Right Place on the Map: Central and Eastern European Media Change in Global Perspective. Bristol: Intellect Books”, w druku.
** Zobacz, np. K. Jakubowicz (2007) Media publiczne – początek końca czy nowy początek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa; zobacz także: K. Jakubowicz (2005) Post-Communist Media Development in Perspective, Fridrich Ebert Stiftung, przyp.tł.
Tłumaczenie: Angelika Wyka
Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend