Obłok wiadomości

7 czerwca 2011 • Nowe Media / Web 2.0 • by

Berkman Center for Internet & Society (centrum badań cyberprzestrzeni z Uniwersytetu Harvarda) ponownie uruchomiło platformę Media Cloud.

Media Cloud („Medialna Chmura”), narzędzie pomagające w analizie ekosystemu medialnego, po kilku przeróbkach i poprawkach znów działa i jest ogólnie dostępna. Ta platforma, oparta na zasadach otwartego oprogramowania (open source) i publicznego udostępniania danych (open data), umożliwia naukowcom i dziennikarzom prowadzenie ilościowych badań nad zawartością mediów online.

Wytwarza ona co tydzień „chmury” słów z treści publikowanych zarówno przez wiodące, jak i nowe media. Na przykład chmura z początku maja zawiera słowo „bóg” („god”). Po kliknięciu w nie wyświetla się lista zdań zawierających ten wyraz, które pojawiły się w 25 wiodących środkach przekazu w danym tygodniu. Dzięki Media Cloud badacze, organizacje zajmujące się monitorowaniem mediów, krytycy i zainteresowani obywatele zyskują głębszy wgląd w to, jakie wiadomości pojawiają się w poszczególnych mediach oraz język, jakim dane środki przekazu posługują się przy opisywaniu poszczególnych wydarzeń.  Mogą także śledzić sposoby rozprzestrzeniania się wiadomości pomiędzy różnymi mediami.

Bardziej szczegółowy opis metodologii można znaleźć tutaj, natomiast w skrócie, na blogu Media Cloud, określono ją tak:

Media Cloud gromadzi artykuły z 30 000 kanałów informacyjnych należących do 17 000 wiodących środków przekazu i nowych mediów. Przechowuje zarówno pełny kod html, jak i sam tekst każdego z około 50 000 artykułów pojawiających się dziennie we wspomnianych mediach. Przekształca teksty artykułów, zliczając słowa, przez co stają się one powszechnie dostępne w formie codziennych porcji danych. Wykorzystujemy efekty tego zliczania do tworzenia różnego rodzaju analiz ekosystemu medialnego, w tym słownych chmur, grupowania, mapowania i rozmaitych raportów stałych i specjalnych przygotowywanych przez zespół tworzący Media Cloud.”

W nadchodzących miesiącach ludzie związani z projektem i współpracownicy z Berkman Center będą publikowali na blogu raporty badawcze oparte na danych z Media Cloud.

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , ,

Send this to a friend