Agencje informacyjne w erze cyfrowej

21 kwietnia 2015 • Najnowsze, Nowe Media / Web 2.0 • by

Agencje prasowe mogą i powinny odpowiadać na wyzwania zmieniającego się otoczenia technologicznego i strukturalnych przekształceń całej branży medialnej. To tezy badania zatytułowanego Reinventing the wire: how to prepare for constant disruptions”, którego autorem jest Jairo Mejia, waszyngtoński korespondent hiszpańskiej agencji EFE.

Hiszpański badacz przestudiował bogatą literaturę tego zagadnienia i przeprowadził wywiady z osobami zarządzającymi w instytucjach takich, jak: Thomson Reuters, Associated Press i Agence France-Presse. Badanie przygotował i przeprowadził w trakcie stypendium w Reuters Institute for the Study of Journalism, na którym przebywał w roku 2014.

Jego tekst koncentruje się na odpowiedziach na trzy zasadnicze pytania:

  • Czy kultura organizacyjna agencji informacyjnych ewoluuje wystarczająco szybko, by były one zdolne do przystosowania się do zmieniających się reguł gry w całej branży medialnej – i czy w związku z tym dadzą sobie one radę z wymogami zmieniającego się świata doby Internetu?
  • Czy agencje wdrażają spójne strategie, służące dostosowaniu umiejętności ich pracowników, tak by przygotowywane przez nich treści zyskiwały na wartości, a oni sami byli lepszymi producentami wiadomości w erze mobilnego Internetu?
  • Jakie innowacyjne narzędzia mogą ewentualne zagrozić przyszłości agencji informacyjnych?

Mejia wyjaśnia: „te same siły, które zmieniają obecnie paradygmaty innych sektorów gospodarki, wpływają i będą wpływać także na sposób produkcji wiadomości i działalność agencji informacyjnych, stanowiących bazę dla powstawania wysokiej jakości treści medialnych. To badanie jest próbą oceny dobrych praktyk i nowych innowacyjnych narzędzi, które mogą, koniec końców, pomóc agencjom prasowym pozostawać ważnymi graczami na rynku i liderami procesów technologicznej innowacji w sektorze mediów”.

Podsumowując swoje badania, hiszpański dziennikarz zauważa też, że: „agencje informacyjne będą musiały działać jako swego rodzaju system oparty na otwartych danych i otwartym dziennikarstwie, równocześnie starając się zarabiać na tym. Wydawcy proszą o jeszcze lepiej przygotowane treści, materiały wideo i generalnie zawartość audiowizualną. Agencje informacyjne, zważywszy na ogromną liczbę źródeł jakimi dysponują, są tutaj w najlepszej pozycji wyjściowej”.

Więcej danych zgromadzonych przez Jairo Mejię jest dostępnych na jego stronie MuchoLab.

Zdjęcie:graffitti*is*your*friend / Flickr CC

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , , ,

Send this to a friend