Media w demokracji i media dla demokracji

8 czerwca 2022 • Dziennikarstwo Branżowe, Najnowsze • by

Po dwuletniej przerwie 16-17 maja odbyła się kolejna edycja konferencji „Studia i Perspektywy Medioznawcze”, organizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tradycyjnie nie zabrakło na niej reprezentacji Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego. 

Tematem przewodnim konferencji było tym razem zagadnienie istoty i miejsca mediów w systemach demokratycznych. Problem ten dyskutowany był zarówno podczas sesji plenarnych (w ciągu obu dni konferencji), jak i podczas większości sesji panelowych, zaplanowanych na drugi dzień wydarzenia.

Celem organizatorów było zaproszenie uczestników do debat, które miały dać odpowiedź na bieżące pytania, związane z zagadnieniem mediów i demokracji. Normatywne założenia dotyczące roli dziennikarstwa i mediów – wyrażające się w powszechnym uznaniu ich za ostoję i fundament każdego ustroju, u którego podstaw znajduje się poszanowanie uniwersalnych praw człowieka, prawa do wolności, równości i własności – zderzają się bowiem nieustannie z twardymi realiami ekonomicznymi (kryzys modeli biznesowych mediów), technologicznymi (skutki cyfryzacji), politycznymi (również geopolitycznymi, czego najlepszy dowód mamy obecnie) i społecznymi (np. zmiany stylu życia). Wszystkie te zderzenia w mniejszym czy większym stopniu wpływają na zmianę paradygmatów w myśleniu o relacjach mediów i demokracji.

Uczestnicy czterech sesji plenarnych i ośmiu sesji panelowych, składających się na program konferencji „Studia i Perspektywy Medioznawcze” przyglądali się tym zmianom z wielu różnych perspektyw. Toczono debaty zarówno teoretyczne (sesja otwierająca), jak i odnoszące się do konkretnych pól działalności mediów (sesja plenarna poświęcona roli filmu czy szereg sesji panelowych). Nie mogło oczywiście zabraknąć wystąpień poświęconych wojnie w Ukrainie i jej obrazowi w mediach.

Sesja plenarna Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego, zatytułowana „European media and journalism in the face of two crises”, wpisywała się w tę całościową koncepcję konferencji. Przeprowadzona została w języku angielskim, z udziałem członków konsorcjum EJO i dwóch uczestników spoza instytucji tworzących Obserwatorium. Przybrała formę hybrydową, gdyż część uczestników łączyła się ze swoich krajów.

Uczestnicy panelu EJO przedstawiali kolejno ogląd sytuacji mediów  w swoich krajach w kontekście dwóch kluczowych wydarzeń ostatnich lat – pandemii Covid-19 oraz wojny w Ukrainie. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie przedstawicielek EJO z Ukrainy (Daria Orlova, Halyna Budivska, Mohyla School of Journalism), które szczegółowo przedstawiły obecną sytuację mediów w ich kraju. Poza nimi wystąpienia wygłosili także: Roman Winkelhahn (EJO Niemcy), Rrapo Zguri (EJO Albania, Uniwersytet w Tiranie), Johann Roppen (Volda University College) oraz red. Paweł Szot (TVN). Dyskusja moderowana była przez redaktorów EJO w Polsce, reprezentujących Uniwersytet Wrocławski: Adama Szynola i Michała Kusia.

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , ,

Send this to a friend