Niebezpieczne dziennikarstwo

14 czerwca 2008 • Public Relations • by

Schweizer Journalist, 04 + 05/2008

Przez ostatnie 20 lat w centrum zainteresowania debat naukowych było to, że środowisko public relations poprzez podważanie „niezależnego” dziennikarstwa stanowi dla niego poważne zagrożenie. Philomen Schönhagen, badaczka z Universytetu we Fryburgu w Szwajcarii, zajęła się tym jak doszło do powstania PR.

 

Artykuł opublikowany w Publizistik, w którym badaczka cytuje wiele ciekawyc źródeł, wyraźnie pokazuje, że początkowo związek pomiędzy mediami a PR był czymś całkowicie przeciwnym do tego czym jest obecnie.

Pierwotnie PR stanowiło przeciw-reakcję dla wielu złych posunięć dziennikarstwa ówczesnego okresu. Głównym sprawcą narodzin public relations jako odrębnej dziedziny było „niezadowolenie zainteresowanych ze zniekształconego przedstawiania niektórych tematów i pomijania innych, czyli niezadowolenie z sytuacji gdzie dziennikarstwo i media są stronnicze”. Schönhagen rzuca także światło na początki PR w Szwajcarii. Już w 1886 na przykład producent przyprawy Maggi założył “Reclame – und Pressebüro” (biuro reklamowe i prasowe), które służyło do odpierania ataków pierwszej kampanii prasowej przeciwko firmie przed I Wojną Światową. Czego możemy się z tej lekcji nauczyć? Może tego, że to mankamenty samego dziennikarstwa spowodowały obecną niemoc i „kreatywną destrukcję”, która ogarnęła już całą dziedzinę.

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend