Wolność wypowiedzi dziennikarzy i blogerów na świecie

9 lipca 2015 • Najnowsze, Wolność Prasy • by

Praca dziennikarzy wiąże się z wieloma zagrożeniami, a wolność wypowiedzi, chociaż uznawana za świętość w wielu międzynarodowych deklaracjach praw człowieka, z pewnością nie może być dziś traktowana jako dana raz na zawsze. Dotyczy to nie tylko opresyjnych reżimów, ale także zachodnich demokracji. Uważa tak Christophe Deloire, Sekretarz Generalny organizacji Reporterzy bez Granic.

Opinię taką wyraził Deloire w Londynie, podczas niedawnej oficjalnej prezentacji publikacji Defence Handbook for Journalists and Bloggers. Zauważył także, iż około 160 blogerów i niemal taka sama liczba dziennikarzy odbywa obecnie kary więzienia w związku z wykonywaną pracą.

Te statystyki, jak również osobiste historie dziennikarzy takich jak Mazen Darwish, syryjski reporter przetrzymywany w więzieniu już ponad dwa lata, oraz Raef Badawi, saudyjski bloger skazany na 10 lat więzienia i 1000 batów, oznaczają, że wolność wypowiedzi zawsze musi być mocno „wspierana, promowana i broniona”, stwierdził Deloire.

„Jednym ze sposobów wspierania dziennikarzy jest dostarczanie im stosownej informacji prawnej odnoszącej się do sposobów realizowania prawa do informacji i umacnianie tym samym ich wiedzy na temat przynależnych im praw”, wyjaśniał francuski działacz.

„Defence Handbook for Journalists and Bloggers”, opublikowany przez Thomson Reuters Foundation i wspierany przez Reporterów bez Granic, ma na celu pomoc w zakresie ochrony dziennikarzy, i ogólnie ludzi piszących, przed pogróżkami, napastowaniem, zastraszaniem oraz uwięzieniem, a nawet śmiercią, m. in. poprzez informowanie ich o przysługujących im prawach, wynikających z prawa międzynarodowego.

Publikacja zawierająca rozdziały dotyczące między innymi problemów zniesławienia, zagadnień związanych z ochroną imienia poszczególnych osób, prawa do prywatności, kwestii porządku publicznego, moralności, bezpieczeństwa narodowego i tajemnicy państwowej jest dostępna do pobrania, bez opłat. Została przygotowana przy współpracy ponad 70 prawników z całego świata. Pracownicy międzynarodowej firmy prawniczej Paul Hastings, przy realizacji projektu pracowali za darmo.

„Straszne w skutkach ataki na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu i zatrważające mordy popełniane przez Państwo Islamskie pamiętamy najlepiej, jednak tak naprawdę warunki pracy dziennikarzy na świecie pogorszyły się z powodu szeregu różnych przyczyn”, stwierdziła podczas tej samej dyskusji Monique Villa, szefowa Thomson Reuters Foundation.

Paneliści, wśród których byli Jodie Ginsberg, szefowa Index on Censorship, Owen Bennett-Jones z BBC, William Bourdon, francuski prawnik specjalizujący się w prawach człowieka oraz Sylvie Kauffmann, dyrektor wydawniczy Le Monde, dyskutowali w trakcie tego spotkania o bieżących problemach związanych z wolnością słowa. Bourdon zasugerował, że powinna być ona egzekwowana z pewną dozą osobistej odpowiedzialności, tak by unikać obrażania określonych kultur i religii. Inni rozmówcy mieli odmienne zdanie, sugerując, iż może to raczej prowadzić do ogólnego zamieszania. „Ludzie traktują jako obraźliwe bardzo różne rzeczy, co może powodować powstanie swego rodzaju nieostrej granicy w tym zakresie. Dlatego trzeba bronić wolności słowa kategorycznie”, powiedziała Sylvie Kauffman.

Z kolei Jodie Ginsberg stwierdziła, że bardzo ważne jest stanowienie jasnego w treści prawa. „Dziennikarze często nie wiedzą, co mogą, a czego nie. Ta niepewność prowadzi do strachu, a strach prowadzi do autocenzury”, dodała. „Widzimy wiele przykładów mediów, które nie piszą o islamie z obawy przed atakami”.

Ginsberg zauważyła, że podręcznik będzie użyteczny zarówno dla freelancerów, jak też organizacji medialnych. „Freelancerzy rozpaczliwie potrzebują pomocy”, powiedziała.

Szefowa Index on Censorship zauważyła, że prowadzony przez jej organizację projekt Mapping Media Freedom pokazał, że nawet dziennikarze europejscy nie są pewni praw im przysługujących. Są też narażeni na groźby i zastraszanie, podobnie jak w opresyjnych reżimach politycznych. „Nie wygraliśmy jeszcze walki o wolność wypowiedzi, nawet w demokracjach”, stwierdziła.

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , , , , , , , , , ,

Send this to a friend