Unia Europejska: Media publiczne – dylematy rozwoju

18 lutego 2008 • Polityka Medialna • by

Realia 3/2007

ANALIZA

Z wielu dokumentów instytucji międzynarodowych, opracowań i raportów badawczych wynika, że kurczy się przestrzeń dla mediów publicznych, które dawno już zanikły w prasie, zaś w sektorze audiowizualnym nigdzie nie są dominujące. Media publiczne liczą się w zasadzie tylko w krajach europejskich o ugruntowanej kulturze obywatelskiej, zaś w niektórych krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz w krajach o systemie autorytarnym (w krajach muzułmańskich i azjatyckich)  są instytucjami par excellence, zetatyzowanymi, kontrolowanymi przez rząd.

Obecnie, gdy praktycznie każdy ma dostęp do ogromnej i zróżnicowanej oferty programowej mediów elektronicznych, stawia się na nowo pytania o definicję i rację istnienia  mediów publicznych, o ich koncepcję programową, o kierunki ich rozwoju, o sposób ich finansowania, eksponuje dylematy przed którymi stoją.
Przystosowanie się nadawców publicznych do środowiska cyfrowego i świata wielokanałowego będzie uzależnione m.in. od prawodawstwa krajowego i europejskiego, planowania długofalowych zmian i determinacji w przeprowadzaniu działań dostosowawczych – pisze w swoim artykule Stanisław Jędrzejewski.
Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend