Tobias Eberwein

tobias_eberwein1-768x768Tobias Eberwein jest badaczem Institute for Comparative Media and Communication Studies (Austrian Academy of Sciences / Alpen-Adria-Universität). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień odpowiedzialności mediów, zmiany w mediach, dziennikarstwa tradycyjnego i online, metod badań nad komunikacją i mediami oraz badań porównawczych w zakresie mediów i komunikowania. W latach 2013 i 2014 był wykładowcą wizytującym na Dresden University of Technology oraz Dortmund University of Technology.Wcześniej pracował jako badacz w Erich Brost Institute for International Journalism,gdzie odpowiadał za koordynację projektu finansowanego przez UE pt. “Media Accountability and Transparency in Europe” (MediaAcT). Gościnnie wykłada także na uczelniach Hamburg Media School oraz Cologne University of Applied Sciences.

Komentarze są zamknięte.

Send this to a friend