Tina Bettels-Schwabbauer

11223535_10206094170286645_426596854293303180_nBadaczka, edytorka – odpowiedzialna za niemiecką stronę EJO

Studiowała dziennikarstwo internetowe na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Darmstadt (Niemcy). Po studiach pracowała jako redaktor online jednego z czasopism branżowych. Następnie przeprowadziła się na trzy lata do Australii, gdzie wykładała przedmioty związane z mediami masowymi na Uniwersytecie w Adelajdzie. W latach 2010-2014  pracował jako badaczka i wykładowca w Instytucie Ericha Brosta (Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie, Niemcy) – instytucji zajmującej się badaniami nad dziennikarstwem w wymiarze międzynarodowym. w tym czasie pełniła też obowiązki redaktora strony EJO w języku niemieckim. W latach 2014-2015 zarządzała programem edukacji dziennikarskiej dla studentów szkół wyższych, prowadzonym przez jedną z niemieckich fundacji. Od września roku 2015 pełni ponownie funkcję redaktora strony EJO w języku niemieckim. Od września 2017 jest także zaangażowana w projekt “New skills for the next generation of journalists” (NEWSREEL), finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Jej zainteresowania badawcze to systemy medialne oraz kultury dziennikarskie i edukacja dziennikarska w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (co jest tematem jej pracy doktorskiej).

[email protected]

Send this to a friend