Thomas Schmidt

Thomas Frank Schmidt studiował thomas-272x300filozofię na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz literaturę faktu na Uniwersytecie Oregońskim. Na obu zdobył tytuł magistra. W 2005 roku w ramach stypendium Fulbrighta studiował w New School w Nowym Jorku. Obecnie jest doktorantem w School of Journalism and Communication na Uniwersytecie Oregońskim.

Przed rozpoczęciem kariery akademickiej Thomas pracował jako reporter w Kleine Zeitung, drugim pod względem wielkości austriackim dzienniku, miesięczniku Datum oraz w ORF (austriackie radio i telewizja publiczna). Był również dyrektorem rozpoczynającym działalność „biber-Akademie”, programu szkoleniowego dla młodych, przyszłych dziennikarzy z rodzin wiedeńskich imigrantów. Wiosną 2012 roku Thomas został wyróżniony stypendium Transatlantic Media Fellowship przez Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) z Waszyngtonu.

Thomas jest szczególnie zainteresowany charakterystyką i zagadnieniami etycznymi związanymi z dziennikarstwem narracyjnym oraz odkrywaniem możliwości międzykulturowego budowania narracji w środowisku multimedialnym.

 

[email protected]

 

Send this to a friend