Rrapo Zguri

RrapoZguri11Rrapo Zguri wykłada nowe media oraz dziennikarstwo internetowe w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikowania na Uniwersytecie Tirańskim w Albanii. Zdobył licencjat z języka i literatury albańskiej oraz tytuł magistra filologii na Uniwersytecie Tirańskim. W 1999 roku Zguri studiował desktop publishing ze specjalizacją projektowanie stron internetowych w Instytucie PrimeTech w Toronto (Kanada). Obecnie pisze swoją rozprawę doktorską w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikowania na Uniwersytecie Tirańskim. Zguri pracował dla kilku albańskich gazet jako reporter, redaktor i redaktor naczelny, napisał również parę artykułów naukowych oraz podręczników dotyczących nowych mediów, blogowania, etyki w Internecie oraz mediów społecznościowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują projektowanie mediów drukowanych i internetowych.

Zguri jest redaktorem strony internetowej albańskiego zespołu EJO.
[email protected]

Send this to a friend