Mark Marku

Prof. Dr Mark Marku jest kierownikiem albańskiej części projektu EJO. Od roku 1995 wykłada zagadnienia związane z mediami i komunikowaniem na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikowania Uniwersytetu w Tiranie, którego obecnie jest dziekanem. Wcześniej pracował jako reporter, redaktor i redaktor naczelny albańskich gazet. Studia magisterskie skończył na IRCOM Anger (Francja) a doktoranckie na Uniwersytecie Paris II. Wydał kilka książek o historii albańskich mediów i zagadnieniach związanych z semiotyką mediów. Oprócz tego interesują go tematy związane z etyką mediów.

Komentarze są zamknięte.

Send this to a friend