Paulina Barczyszyn

P. BarczyszynAbsolwentka politologii i ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim (2013). Obecnie jest doktorantką związaną z Zakładem Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa znajdującym się w Instytucie Politologii tej samej uczelni.

Send this to a friend