Michał Głowacki

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach. Pracownik Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Send this to a friend