Angelika Wyka-Podkówka

Badacz EJO, dziennikarka, aktywistka praw człowieka

Dr Angelika Wyka-Podkówka, absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk społecznych ze specjalizacją komunikacja i media na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy (2010). Od 2014 roku na Universität Frankfurt prowadzi badania (jako postdoc) nad wpływem nowych mediów na demokracje. Prowadzi również prowadzi szkolenia z Academic English dla studentów, doktorantów i kadry akademickiej oraz managerskiej – https://lingua-trainer.com/.

Dr Wyka-Podkówka wykładała jako Research Fellow i prowadziła badania naukowe m.in. na Universität Frankfurt – Internationalen Promotionskolleg, University of Pittsburgh – Center for Russian and East European Studies (USA), Central European Univerity – Center for Media, Data & Society (Węgry), Univerity College London – School of Slavonic and East European Studies (Anglia), European University Institute – Centre for Media Pluralism and Media Studies (Włochy), MAZ – die Schweizer Journalistenschule w Lucernie (Szwajcaria).

Jest autorką kilkunastu peer-reviewed publikacji, artykułów i książek w języku angielskim, m.in. In Search of East Central European Media Model – The Italianization Model?  Berlusconization of the Media in East Central Europe – the New Danger of Italianization? Część jej artykułów została przełożona z angielskiego na hiszpański i rosyjski. Dr Wyka-Podkówka jest bardzo często cytowanym badaczem. Jej publikacje są wykorzystywane przez uczelnie, instytucje i fundacje zajmujące się mediami w Europie i na świecie m.in. Rada Europy, Komisja Europejska, Ukraiński Parlament.

Keynote speaker na kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji naukowych m. in w USA, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Austrii, Szwajcarii, Australii, Rumunii, Węgrzech, Holandii czy RPA.

W latach 2007-2010 była całkowicie odpowiedzialna za stworzenie i prowadzenie polskiej strony Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego z siedzibą na Universita della Svizzera Italiana w Lugano.

Była również pracownikiem naukowym berlińskiego Institut für Medien und Kommunikationspolitik, gdzie przygotowywała raporty  nt. mediów w Europie Środkowo -Wschodniej .

W 2002  A. Wyka-Podkówka zdobyła drugie miejsce w konkursie dziennikarskim zorganizowanym przez Wysokiego Komisarza  Narodów Zjednoczyonych (UNHCR).

Send this to a friend