Filip Dingerkus

Filip-DingerkusRedaktor (strona niemieckojęzyczna EJO)

Filip Dingerkus pracuje jako asystent naukowy w Instytucie Stosowanych Studiów nad Mediami (IAM) na uczelni Zurich University of Applied Sciences Winterthur (ZHAW). W latach 2008-2014 studiował na kierunku media i komunikacja społeczna w Instytucie Komunikowania Masowego i Badań nad Mediami na Uniwersytecie w Zurychu, uzyskując stopień magistra w zakresie nauk społecznych. Posiada doświadczenia dziennikarskie zdobyte podczas w pracy w kilku redakcjach. Jego zainteresowania naukowe to studia nad dziennikarstwem oraz międzynarodowe badania porównawcze mediów.

[email protected]

Send this to a friend