Dr. Vinzenz Wyss

vw-300x265

Dr. Vinzenz Wyss jest profesorem dziennikarstwa na Zuryskim Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Winterthur (ZHAW), obecnie zajmuje również stanowisko prezesa Szwajcarskiego Stowarzyszenia Badaczy Komunikowania i Mediów (SACM). Specjalizuje się w badaniach nad dziennikarstwem oraz zapewnianiem jakości dziennikarstwa i mediów. Stworzył kursy dla profesjonalistów pracujących w mediach oraz programy rozwoju dla dziennikarzy w trakcie rozwoju ich kariery zawodowej w kilku szkołach dziennikarskich. Jest współzałożycielem oraz członkiem paru stowarzyszeń z sektora medialnego (np. Verein Qualität im Journalismus, Medienkritik Schweiz), ma również silne związki z szwajcarskim przemysłem medialnym, jak i społecznością naukową.

[email protected]
Twitter: @VinzenzWyss

 

Send this to a friend