Dr. Stephan Russ-Mohl

Dyrektor EJO, profesor dziennikarstwa

Dr Stephan Russ-Mohl (ur. w 1950 r. we Frankfurcie nad Menem), profesor dziennikarstwa i zarządzania mediami na Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università della Svizzera italiana w Lugano, Szwajcaria (od 2002 r.). Od 2003 r. sprawuje funkcję dyrektora Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego.

Obecnie (2011/2012) współpracuje jako Gutenberg Fellow z Grupą Badawczą ds. Konwergencji Mediów  na Uniwersytecie w Moguncji. W latach 1985 – 2001 profesor dziennikarstwa i zarządzania mediami w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Freie Universität w Berlinie. Pobyty naukowe na Uniwersytecie Stanforda, USA (1995 i 1999), w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Włochy (1992), na University of Wisconsin-Madison, USA (1989). Studia na wydziale administracji publicznej w Konstancji, Niemcy i na Uniwersytecie Princeton w Stanach Zjednoczonych. Odbył szkolenie dziennikarskie w Deutsche Journalistenschule (Niemiecka Szkoła Dziennikarstwa) w Monachium.

Współpracuje z Neue Zürcher Zeitung (Zurych), pisze felietony do Die Furche (Wiedeń), Schweizer Journalist (Zurych) oraz Werbewoche (Zurych).

+41 58 666 4769

[email protected]

Komentarze są zamknięte.

Send this to a friend