Dr. Gábor Polyák

Dr. Gábor Polyák pełni rolę kierownika węgierskiej części projektu EJO.

Jest profesorem w Instytucie Komunikowania i Dziennikarstwa Uniwersytetu w Pécs oraz szefem pionu badań Mértek Média Monitor, węgierskiej organizacji pozarządowej zajmującej się badaniem polityki medialnej. Poprzednio pracował na Uniwersytecie w Münster, Institute for Information, Telecommunication and Media Law (2014-2016) oraz Uniwersytecie w Pécs, Institute for Information and Communication Law (2001-2014). Studiował prawo i studia nad mediami  na Uniwersytecie w Pécs. Tytuł magistra uzyskał w zakresie prawa nowych technologii Uniwersytetu w Wiedniu. Doktorat i habilitację uzyskał Uniwersytecie w Pécs. Wykłada i prowadzi badania w zakresie regulacji mediów, prawa mediów i nowych technologii, polityki medialnej. Szkoli także nauczycieli edukacji medialnej. Wśród jego najnowszych publikacji są: Medienfreiheit unter Druck: Medienregulierung und Medienpolitik in Ungarn (współredagowana z prof. Berndem Holznagelem, B&S Siebenhaar Verlag, 2016); Médiaszabályozás, médiapolitika. Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések [Media Regulation, Media Policy. Technical, economic and social science connections], (Gondolat Kiadó, 2015).

E- mail: [email protected]

Komentarze są zamknięte.

Send this to a friend