Dr. Filip Lab

Filip_Lab-209x300Dr Filip Láb jest wykładowcą w Instytucie Studiów nad Komunikowaniem i Dziennikarstwem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Tytuł magistra oraz doktora uzyskał na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (FAMU). Zdobył również tytuł magistra w dziedzinie badań nad mediami w Instytucie Studiów nad Komunikowaniem i Dziennikarstwem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Specjalizuje się w kulturze wizualnej, komunikacji wizualnej, fotografii prasowej, teorii i praktyce fotografii tradycyjnej i cyfrowej, przejściu od fotografii analogowej do cyfrowej oraz nowych funkcjach materiałów wizualnych w nowych mediach. Współpracuje również jako wykładowca z New York University w Pradze, jest także aktywnym dziennikarzem oraz zajmuje się fotografią komercyjną i sztuki. Jako fotograf współpracuje z kilkoma magazynami kulturalnymi i komercyjnymi. Dodatkowo jest współautorem dwóch monografii dotyczących fotografii – „Fotografie po fotografii“ (wraz z dr Pavlem Turkiem, Karolinum, 2009) oraz „Soumrak fotožurnalismu?” („Koniec fotografii prasowej” wraz z dr Aleną Lábovą, Karolinum, 2009), napisał również kilka rozdziałów w podręcznikach. Obecnie współpracuje z dr Alice Tejkalovą przy projekcie pod tytułem „Stosunki pomiędzy badaniami nad dziennikarstwem a pracownikami mediów w Czechach”.

[email protected]

Send this to a friend