Prof. Ainārs Dimants

Kierownik naukowy łotewskiej wersji strony EJO

Ainars Dimants – urodzony w roku 1966, dziennikarz i badacz mediów, od roku 2005 profesor teorii komunikowania, kierownik Instytutu Nauk o Komunikowaniu oraz kierownik studiów doktoranckich w School of Business Administration Turiba. Od roku 2004 szef Media Institute w Rydze. Pracował także na Vidzeme University College (Valmiera) oraz Riga Stradins University i University of Latvia. Autor licznych publikacji, w tym pięciu monografii. Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie: łotewski system medialny, politykę medialną, zarządzanie mediami i ekonomikę mediów oraz zagadnienia jakości dziennikarstwa. Uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów naukowych. Redaktor naczelny pisma naukowego Akadēmiskā Dzīve (Academic Life), członek rady redakcyjnej Central European Journal of Communication oraz Acta Prosperitatis. Tytuł doktora otrzymał na Free University w Berlinie w roku 2003.  Laureat dorocznej nagrody Łotewskiej Akademii Nauk w roku 2008/2009, stypendysta Fulbrighta. W latach 2012-2015 przewodniczący łotewskiej Krajowej Rady Mediów Elektronicznych.

Przed rozpoczęciem kariery naukowej praktykował przez wiele lat jako dziennikarz w różnych łotewskich mediach (telewizja, dzienniki Diena i Latvijas Avīze). Studiował dziennikarstwo na University of Latvia w Rydze oraz na Moscow State University.

[email protected]

Send this to a friend