Dariya Orlova

Dariya-286x300Dariya Orlova jest doktorantką w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Kyiv Mohyla. Absolwentka studiów licencjackich o magisterskich z zakresu politologii na tym samym uniwersytecie. Wykłada teorię mediów dla studentów studiów magisterskich. Jej badania dotyczą zagadnień takich jak dyskursy mediów, mediatyzacja polityki i zmiany systemów medialnych w państwach pokomunistycznych. Pracuje także jako dziennikarka dla wydawanego w języku angielskim tygodnika Kyiv Post. W przeszłości uczestniczyła w realizacji projektu “EU News Service and Information Materials for Media in Ukraine and Belarus”.

[email protected]

Send this to a friend