Annik Dubied

Annik Dubied pracuje jako profesor dziennikarstwa i kierowniczka Académie du journalisme et des médias (AJM) na Uniwersytecie w Neuchâtel.

Kieruje stroną EJO w języku francuskim oraz projektem naukowym poświęconym dziennikarstwu śledczemu, finansowanym przez Swiss National Science Foundation. Prowadzi także badania w zakresie socjologii dziennikarstwa, struktur narracyjnych w mediach oraz etyki dziennikarskiej. Poza tym publikuje w tematach takich jak kultura popularna, storytelling, informacje o celebrytach oraz informacje kryminalne. Więcej informacji oraz listę jej publikacji można znaleźć na stronie AJM.

E-mail: [email protected]

Komentarze są zamknięte.

Send this to a friend