Annamária Torbó

Annamária Torbó jest redaktorką strony EJO w języku węgierskim.

Uzyskała tytuł magistra w zakresie komunikowania i mediów na Uniwersytecie w Pécs w roku 2015. W tym samym roku  rozpoczęła studia doktorskie w tej samej jednostce. Jej główne zainteresowania badawcze to kultura popularna (w szczególności filmy i seriale) oraz związki pomiędzy treściami medialnymi i społecznościami fanów. Przygotowywana przez nią praca doktorska dotyczy współczesnego zjawiska kultury popularnej, jakim są produkcje filmowe na młodzieży. Jej zainteresowania badawcze obejmują również dziennikarstwo międzynarodowe oraz umiejętności cyfrowe dziennikarzy. Pracuje obecnie jako asystentka naukowa w Instytucie Komunikowania i Dziennikarstwa Uniwersytetu w Pécs i uczestniczy w realizacji kilku międzynarodowych projektów dziennikarskich. Jest także koordynatorem projektu “New skills for the next generation of journalists” (NEWSREEL), finansowanego przez UE.

E-mail: [email protected]

Komentarze są zamknięte.

Send this to a friend