Doroczne spotkanie EJO (Dortmund, 19-20 kwietnia 2012)

Gospodarzem tegorocznego spotkania Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego był niemiecki partner projektu – Erich Brost Institut w Dortmundzie. Wydarzenie to miało o tyle szczególny charakter, iż po raz pierwszy wzięli w nim udział przedstawiciele pięciu nowych stron internetowych tworzących EJO, działających od przełomu roku 2011 i 2012. Oznacza to, że reprezentowanych było w Dortmundzie 10 zespołów.

Spotkanie było przede wszystkim okazją do podsumowania pierwszego okresu działalności Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego w poszerzonym składzie, jak również do snucia planów na przyszłość.

Wśród tych drugich najważniejsze jest opracowanie i wdrożenie nowego designu strony internetowej –  poprzez odejście od formatu „blogowego” w stronę rozwiązań charakteryzujących strony informacyjne. Oprócz tego poruszono zagadnienia związane z codziennym funkcjonowaniem stron internetowych, takie jak współpraca pomiędzy redaktorami czy działania mające na celu poprawę jakości i ilości prezentowanych materiałów.

Inną grupę zagadnień omawianych w Dortmundzie stanowiły te, związane ze współpracą z otoczeniem zewnętrznym – relacje z mediami i ich pracownikami, kontakty ze środowiskiem naukowym, jak również relacje z trzecią grupą docelową publikacji ukazujących się w ramach EJO, czyli studentami dziennikarstwa i – szerzej – nauk społecznych.

Na spotkaniu zaplanowano również przyszłe działania związane ze wspólnymi projektami badawczymi. Mają one stać się znakiem rozpoznawczym projektu, wymaga to jednak bardzo dobrej koordynacji działań, jak również zaangażowania większej liczby osób. Istotnym dla przyszłości Obserwatorium jest kwestia pozyskiwania środków na działalność poszczególnych wersji językowych strony internetowej EJO. Planowanie tych działań również znalazło się w agendzie spotkania.

Tak liczne zadania zaplanowane na okres 2012 – 2013 są bez wątpienia istotnym wyzwaniem dla zespołu tworzącego projekt EJO. Ich wykonanie zostanie zweryfikowane podczas kolejnego spotkania rocznego, które odbędzie się wiosną 2013 roku w Belgradzie.

533144_415565551795752_100000269322206_1542561_85233226_n

Zespół EJO

Send this to a friend