Nagrody dziennikarskie

Grand Press
Przyznawana: Nagrody wręczane są każdego roku w grudniu w Warszawie.
Organizator: Miesięcznik dziennikarski  Press
Kategoria, w której przyznawane są nagrody: Od pierwszej edycji konkursu w 1997 roku, głosami kolegiów redakcyjnych polskich mediów wybierany jest Dziennikarz Roku. Natomiast od 1999 roku nagradzani są również autorzy najlepszych materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych z danego roku (news, dziennikarstwo śledcze, publicystyka, reportaż radiowy, reportaż prasowy, reportaż telewizyjny, wywiad, dziennikarstwo specjalistyczne).
Dotacja/Nagroda: Zdobywcy Grand Press za najlepsze materiały w poszczególnych kategoriach otrzymują  po 1000 euro. Również laureaci Grand Press otrzymują nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy. Ich materiały publikowane są co roku w książce Grand Press. Dziennikarskie Hity.
Jury:
Kontakt: Grand Press:
redakcja Press w Warszawie
ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa
tel. 0 22 33 48 333
faks 0 22 33 48 300
e-mail: [email protected]Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Dziennikarz Roku
Press
ul. Trybunalska 57
60-325 Poznań
tel.0 61 861 66 14
faks 0 61 867 50 85
e- mail: [email protected]Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Internet: http://www.grandpress.pl/

Dziewięć Dorocznych Nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Przyznawana: Raz w roku w grudniu.
Organizator: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Kategoria: Nagrody SDP obejmują publikacje w polskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie. Nagroda obejmuje ponadto fotografie prasowe. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć dziennikarze bez względu na przynależność organizacyjną, a także dziennikarze niezrzeszeni. Nagrody SDP są wzorowane na amerykańskiej nagrodzie Pulitzera.
Nagroda/Dotacja: 15.000 zł , 10.000 zł, 5.000 zł i 3.000 zł. W każdej z dziewięciu kategorii przewiduje się również przyznanie honorowych wyróżnień (zobacz poniżej). Ponadto laureaci Nagród SDP  są zaproszeni do wygłoszenia honorowych  wykładów w wyższych szkołach dziennikarskich.
Jury: W skład jury wchodzą osoby powoływane przez Zarząd Główny SDP.
Kontakt: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Biuro Zarządu Głównego
ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
tel./fax (0-22) 827-87-20
e-mail: [email protected]Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Internet: http://www.sdp.pl

Do Nagród SDP zalicza się następujące wyróżnienia:

Główna Nagroda Wolności Słowa (tzw. Polski Pulitzer)

Nagroda ta jest przyznawana za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich i praw człowieka. Zdobywca otrzymuje 15.000 zł. Nagroda ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego
Nagroda przyznawana jest za publikacje o problemach i wydarzeniach międzynarodowych. Zdobywca otrzymuje 10.000 zł. Nagroda ufundowana jest przez wydawnictwo “Presspublica”.

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

Nagroda przyznawana jest za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury. Zdobywca otrzymuje 10.000 zł. Nagroda ufundowana jest  przez wydawnictwo „Presspublica”.

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Nagroda przyznawana jest za publikacje o inicjatywach i przedsięwzięciach gospodarczych służących urzeczywistnianiu wizji nowoczesnej Polski. Zdobywca otrzymuje 10.000 zł.
Nagroda ufundowana jest przez PKO Bank Polski.

Nagroda im. Stefana Żeromskiego
Nagroda przyznawana jest za publikacje o tematyce społecznej. Zdobywca otrzymuje 10.000 zł. Nagroda ufundowana jest przez RUCH S.A.

Nagroda Watergate
Nagroda przyznawana jest za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego. Zdobywca otrzymuje 10.000 zł. Nagroda ufundowana jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego
Nagroda Fundacji Konkurs Pro Publico Bono  dla redakcji gazet lokalnych za podejmowanie ważkich tematów społecznych. Zdobywca otrzymuje 10.000 zł. Nagroda ufundowana jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego
Nagroda przyznawana jest za publikacje poświęcone edukacji i popularyzacji wiedzy o Polsce i świecie. Zdobywca otrzymuje 5.000 zł. Nagroda ufundowana jest przez Janinę Jankowską.

Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego
Nagroda przyznawana jest przez klub Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” za publikacje o problemach ochrony środowiska. Zdobywca otrzymuje 3.000 zł. Nagroda ufundowana jest przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska (Deutsch-Polnischer Journalistenpreis)
Sąsiednim regionom Polski i Niemiec przypada szczególna odpowiedzialność za pielęgnowanie i pogłębianie stosunków polsko-niemieckich. Do działań tych należą: poszerzanie wzajemnej wiedzy o sobie, zrozumienie trosk sąsiada, przybliżanie codziennego życia sąsiadowi za granicą, rzetelna analiza doświadczeń historycznych oraz wspieranie integracji Polski w Unii Europejskiej, a także poszerzanie wiedzy z zakresu nauki i kultury obu państw.  Ważną rolę odgrywa przy tym obszerne informowanie opinii publicznej.
Przyznawana: Raz do roku. Konkurs jest organizowany od 1997 roku.
Organizator: Niemiecko-polska względnie polsko-niemiecka nagroda dziennikarska organizowana jest przez rzeczników prasowych rządów krajowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii oraz Wolnego Państwa Saksonii i rzeczników prasowych marszałków województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Organizację przejmują na zmianę niemieckie kraje związkowe i polskie województwa w następującej kolejności: Brandenburgia, Województwo Zachodniopomorskie, Wolne Państwo Saksonia, Województwo Lubuskie, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Województwo Dolnośląskie. Od 2008 roku nagroda będzie mieć dwóch nowych partnerów: Fundację Roberta Boscha i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Obie fundacje współfinansują konkurs, który w 2008 roku zostanie włączony w program pierwszych Polsko-Niemieckich Dni Mediów.
Kategoria: Nagradzane są prace dziennikarskie w kategoriach telewizja, radio i prasa, opisujące w ciekawy sposób rozwój i umacnianie się stosunków polsko-niemieckich.
Nagroda/Dotacja: W kategoriach prasa, radio i telewizja przyznaje się po jednej nagrodzie pieniężnej w wysokości 5.000 euro. Przyznawane mogą być także nagrody specjalne.
Jury: Jury składa się z dwunastu członków. W skład jury wchodzi sześciu przedstawicieli organizatora. Strona niemiecka i strona polska wyznaczają na członków jury po trzech dziennikarzy danej specjalności (prasa, radio, telewizja). Jurorzy-dziennikarze pełnią swoją funkcję honorowo.
Kontakt: Barbara Owsiak
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Polsko-Niemieckie Dni Mediów
ul. Zielna 37 00-108 Warszawa
tel. +48 (22) 338 67 97
fax. +48 (22) 338 62 01
tel. om. +48 603 740 342
e-mail: [email protected]
Internet: http://www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl

Nagroda im. Dariusza Fikusa “Człowiek w mediach”
Ideą przewodnią ustanowienia nagrody było dążenie do umocnienia wolnych i niezależnych mediów, tworzonych z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej i wysokich standardów moralnych przyznawaną “za osiągnięcie sukcesu w mediach”.
Przyznawana: Raz w roku od 1997 roku.
Organizator: Rzeczpospolita
Kategoria: twórca w mediach oraz twórca mediów
Jury: Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej, Prezes Spółki Presspublica – wydawcy Rzeczpospolitej, przyjaciele Dariusza Fikusa oraz laureaci trzech ostatnich edycji nagrody.
Nagroda/Dotacja: 25.000 zł.
Kontakt: Rzeczpospolita,
Dział Marketingu i Promocji,
02-015 Warszawa,
pl. Starynkiewicza 7/9
Internet: http://www.rp.pl/

Wiktory

Przyznawana: Raz w roku od 1985 roku. Laureatem Wiktora, w przeciwieństwie do Superwiktora,  można zostać kilkakrotnie.
Organizator: Akademia Telewizyjna
Kategoria: Najwyżej ceniony dziennikarz, publicysta, komentator; twórca programu telewizyjnego , odkrycie telewizyjne roku.
Nagroda: Statuetka z brązu.

TeleKamery
Telekamery są nazywane polskim Oscarami małego ekranu.
Przyznawana: Raz w roku od 1997 roku.
Organizator: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o.
Kategoria: Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach- informacja, publicystyka i program społeczno-interwencyjny
Internet: http://www.telekamery.pl/

MediaTORy – Studenckie Nagrody Dziennikarskie
Przyznawane: raz w roku od 2007
Orgnizator:  Nagroda przyznawana jest przez studentów dziennikarstwa z całej Polski. Koordynację nad MediaTorami sprawuje  Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kategoria: Mediatory Główne: Autorytet, Nawigator, Torpeda, Detonator i Akumulator – to nagrody kolejno za: najwyższe standardy dziennikarstwa, dla najlepszego publicysty, news-reportera, dziennikarza rozrywkowego, za najgłośniejsze wydarzenie medialne; Mediatory Specjalne: Promotor, Prowokator, Inicjator i Reformator. Tym ludziom mediów, którzy kierują medialną lokomotywę na najwłaściwsze – z punktu widzenia przyszłego redaktora – tory. Przyznając MediaTory studenci chcą pokazać, jak ważne dla osób dopiero wkraczających do medialnego świata są rzetelność, profesjonalizm i najwyższe standardy.
Internet: [email protected]

Nagroda im. A. Woyciechowskiego
Przyznawana: Raz w roku od 2005 roku.
Kategoria: Nagroda przyznawana za najlepszy materiał dziennikarski, który wpłynął na życie Polaków.
Internet: http://prasa.w.polsce.org/nagroda-im-andrzeja-woyciechowskiego/

Nagroda Mediów Niptel
Przyznawana: Raz w roku od 1995 roku.
Kategoria: Nagroda przyznawana osobom lub instytucjom, których działalność na rynku mediów można uznać za znaczącą, które w pewien szczególny i wyjatkowy sposób zaznaczyły tam swoją obecność.
Internet: http://www.niptel.pl/index.php

Nagroda im. M. Krzaka
Przyznawana: Raz w roku od 1997 roku.
Fundator/Organizator: Związek Banków Polskich
Kategoria: Nagroda, która ma na celu  wspierać i wyróżniać dziennikarzy oraz redakcje specjalizujące się w tematyce finansowo-bankowej, działające na rzecz edukacji ekonomicznej Polaków. Nagradzani są w szczególności dziennikarze z gazet lokalnych i regionalnych.

Nagroda Dziennikarska Amnesty International
Przyznawana: Raz w roku 10 grudnia podczas Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.
Kategoria: Nagrodę otrzyma autor/autorka najlepszego tekstu poświęconego tematyce praw człowieka, opublikowanego w prasie lub Internecie.
Nagroda: Nagroda-statuetka.

Raport przygotowała: Angelika W. Wyka

Send this to a friend