Wydania online ratunkiem dla gazet?

11 czerwca 2012 • Ekonomika Mediów, Nowe Media / Web 2.0 • by

Nowy raport ujawnia straty, jakie ponosi branża prasowa w związku z postępującym spadkiem przychodów z wydań drukowanych.

Raport sugeruje, że podczas gdy wiele gazet walczy o odzyskanie spadających w zawrotnym tempie dochodów z wydań drukowanych, niektóre czasopisma z sukcesem rekompensują coraz większe spadki zysków za pomocą projektów nastawionych na przychody ze źródeł elektronicznych.

Niestety, czas może się szybko skończyć dla wielu z czasopism objętych badaniem. Całkowity dochód 38 gazet, które dostarczyły danych do raportu, spadł o 40% w ciągu ostatniego dziesięciolecia, a zysk z reklam w wydaniach drukowanych spadał średnio 7 razy szybciej niż wzrastał ten z reklam cyfrowych.

Autorzy raportu PEJ przypisują te spadki faktowi, że 92% dochodu z reklam uzyskiwanego przez gazety objęte badaniem wciąż pochodzi z wydań drukowanych.

Ale nie wszystkie czasopisma borykają się z kłopotami. W raporcie PEJ można znaleźć przykłady pojedynczych gazet, które odniosły sukces. Większość z nich przypisuje te osiągnięcia zmianom w modelach biznesowych oraz położeniu większego nacisku na zasoby cyfrowe.

Na przykład – jedna z gazet ujętych w raporcie odnotowała znaczące wzrosty dochodów dzięki sprzedaży reklam targetowanych w oparciu o indywidualne historie wyszukiwania. W innej – wzrost dochodów ze źródeł cyfrowych uzyskano, tworząc firmę doradczą, która pomagała innym firmom funkcjonować w środowisku cyfrowym.

Także gazety, które rozpoczęły wprowadzanie zmian w swoich modelach biznesowych odczuwają pobudzenie dzięki nowym, rokującym nadzieje danym, które wskazują na ogólny wzrost konsumpcji informacji w formie elektronicznej. Amerykańska publiczna stacja radiowa – National Public Radio – informuje, że jeden na czterech Amerykanów korzysta z dostępu do informacji za pośrednictwem urządzeń przenośnych, a badania marketingowe firmy comScore pokazują, że tylko w ciągu tego roku smartfony zwiększyły liczbę odwiedzin na informacyjnych stronach internetowych o 7-10% .

Niestety, wygląda na to, że wiele gazet zanadto się ociąga z podejmowaniem decyzji o zmianach. Autorzy raportu PEJ zauważyli na przykład, że w gazetach objętych badaniem „liczba przedstawicieli biur sprzedaży zajmujących się wydaniami drukowanymi przewyższała liczbę tych odpowiedzialnych za źródła cyfrowe w stosunku 3 do 1”.

Najlepiej ujął to jeden z szefów redakcji, wyjaśniając, dlaczego zmiana na cyfrowy model biznesowy może być potencjalnie niebezpieczna dla rozwijającej się gazety: „Jeśli odważysz się podjąć działania, masz może 90% szans, że przyspieszysz upadek i 10% – że znajdziesz nowy model. Nikt nie chce podejmować takiego ryzyka.”

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , ,

Send this to a friend