OpenCorporates: w stronę transparencji korporacji

2 grudnia 2014 • Nowe Media / Web 2.0 • by

Dziennikarze i badacze są obecnie zmuszeni do rozumienia i interpretowania olbrzymich ilości danych. Wiele istotnych historii dziennikarskich ostatniego czasu, ważnych z punktu widzenia debaty publicznej, zostało stworzonych na podstawie kompleksowych analiz statystycznych. Wraz ze wzrostem świadomości w kwestii ważności tego typu źródeł, rośnie także zapotrzebowanie na otwarte i dostępne dla wszystkich bazy danych.

Serwis OpenCorporates stworzony został, by choć w części odpowiadać na to zapotrzebowanie. To największa internetowa baza danych, dotyczących podmiotów gospodarczych. Chris Taggart, były dziennikarz i współzałożyciel tego brytyjskiego start-up’u (powstałego w roku 2010), zaprezentował swój projekt w Rzymie, podczas tegorocznego Personal Democracy Forum Italia (PDFI), konferencji poświęconej zrozumieniu istoty i konsekwencji „społeczeństwa danych”. Taggart opisał, w jaki sposób OpenCorporates gromadzi informacje o ponad 84 milionach firm z całego świata, z użyciem oryginalnych danych pochodzących z rejestrów działalności gospodarczej i podobnego typu archiwów.

OpenCorporates gromadzi te dane i udostępnia je online z użyciem spójnego i przyjaznego użytkownikowi formatu. Zasadniczo nie pobiera opłat, przyjmując zasadę użycia niekomercyjnego, na tych samych warunkach (“share-alike attribution license”). Jeśli jednak pobierane dane mają być udostępniane w inny sposób, wymagana jest opłata.

OpenCorporates wykonuje także „czarną robotę”, związaną z docieraniem do danych zapisanych w przestarzały lub trudny do odczytania sposób. Są one często zarchiwizowane w formatach, które nie są kompatybilne z urządzeniami większości potencjalnych użytkowników. Sprawia to, że ciężko jest je połączyć z innymi danymi. Dobrym przykładem jest tu działanie OpenCorporates związane z danymi banku Barclays i jego globalną siecią spółek zależnych. W celu połączenia wszystkich dostępnych danych, OpenCorporates scaliło informacje z trzech różnych baz: New Zealand Company Register, US Federal Reserve’s National Information Center oraz US Securities and Exchange Commission. W konsekwencji, powstała zagregowana mapa, pokazująca w przejrzysty i łatwy w nawigacji sposób połączenia rozmaitych podmiotów działających w ramach Barclays Bank.

Niedawno, we współpracy z firmą Kiln, OpenCorporates stworzyło kolejną wizualizację, która pozwala na uzyskanie podobnej wiedzy o sześciu największych bankach mających siedzibę główną w USA. Narzędzie to koncentruje się na pokazaniu ich obecności, za pośrednictwem spółek zależnych lub kontrolowanych, w rajach podatkowych typu Kajmany. Mapy są interaktywne i po kliknięciu w odpowiednie punkty widzimy połączenia poszczególnych ośrodków z centrum. Poniżej, przykład Goldman Sachs:

opencorporates

 

 

 

 

 

 

 

W opublikowanym niedawno artykule dla Global Investigative Journalism Network Steven Adler stwierdził, że otwarty dostęp do danych jest kluczowy dla demokracji i jej mechanizmów. „Demokracja jest uzasadnieniem dla idei otwartego dostępu do danych” , napisał. Działalność wielu organizacji pozarządowych, używających danych udostępnionych przez OpenCorporates, jest tego dobrym przykładem. Egzemplifikacją jest Privacy International, amerykańska organizacja zajmująca się zagadnieniami prywatności i systemów nadzoru oraz monitoringu Użyła ona bazy danych do stworzenia Surveillance Industry Index, będącego zbiorem informacji o powiązaniach biznesowych pomiędzy formami sprzedającymi oprogramowanie służące do monitoringu.

Dziennikarskie korzenie Chrisa Taggarta są widoczne, gdy spojrzymy na sposób działania OpenCorporates. Projekt ten, mający charakter otwartej platformy, ma za oczywisty cel dostarczanie informacji. Podczas konferencji PDFI Taggart wspomniał także o ryzyku związanym z działalnością tego typu. Od swojego otwarcia OpenCorporates spotyka się z pogróżkami i żądaniami zaprzestania rozpowszechniania określonych danych. Jednak ich strategia pozostaje prosta: „przeciwstawiać się złym ludziom”.

BysaI2jCMAAbfpa

Przykład pogróżek otrzymanych przez OpenCorporates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Ton Zijlstra

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , , ,

Send this to a friend