Komisja Europejska vs. Polska

7 marca 2010 • Nowe Media / Web 2.0, Zarządzanie Redakcją • by

Komisja Europejska (KE) orzekła, że Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) musi wycofać się ze swoich planów uregulowania rynku usług wymiany ruchu internetowego w Polsce.  W komunikacie napisano, że “Komisja podjęła decyzję, zgodnie z którą Prezes UKE nie dowiódł, że regulacja tych rynków, które nie są regulowane w innych krajach UE, jest konieczna w celu utrzymania warunków konkurencji. W istocie dostawcy usług internetowych mogą łączyć się z Internetem nie tylko korzystając z usług połączenia bezpośredniego oferowanych przez dotychczas dominującego operatora – Telekomunikację Polską (TP) – lecz także za pośrednictwem sieci innych operatorów”.

Zdaniem Komisji, polscy użytkownicy internetu w Polsce korzystają z konkurencji w usługach, a ceny spadają, wobec czego nie ma potrzeby nakładania dodatkowych obciążeń regulacyjnych. Komisja uważa ponadto, że poddanie tych rynków regulacji mogłoby mieć negatywne skutki dla alternatywnych operatorów oferujących usługi tranzytu i zniechęcać ich do inwestowania w infrastrukturę sieciową. Cołość dostępna tutaj.

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend