Interes dla każdego

8 października 2007 • Nowe Media / Web 2.0 • by

Neue Zuericher Zeitung, 10.9.2004

Aukcje internetowe jako źródło dochodów regionalnych gazet
W Stanach Zjednoczonych został pomyślnie przetestowany nowy model działalności regionalnych gazet. Jest on oparty na istnieniu aukcji internetowych i ma zapobiec utracie przychodów z reklam. Obecnie również Szwajcaria ma za sobą podobne próby.
Internet, ze swoimi niezliczonymi serwisami informacyjnymi, nie tylko zmienia oblicze mediów w zakresie treści artykułów, ale także konkuruje z drukowanymi środkami masowego przekazu w dziedzinie reklamy. Nowy model współpracy obiecuje pewne rozwiązanie. Aukcje online powinny chronić rynek reklamowy przed jego całkowitym odpłynięciem do Word Wide Web. System aukcji online jest prosty, ale efektywny: lokalni ogłoszeniodawcy i potencjalni klienci dostarczają gazecie produkty i usługi, które są przedmiotem aukcji.

Produkty, zagwarantowane przez kontrahentów, prezentowane są czytelnikom w specjalnym wydaniu gazety. Różnorodne „skarby” są wówczas wystawiane na elektronicznych aukcjach. Jeśli produkt zostanie sprzedany, gazeta odbiera sumę pieniędzy za pomyślnie zakończoną ofertę sprzedaży. W zamian, klient otrzymuje pewien rodzaj kredytu na dodatkową przestrzeń reklamową w gazecie. Jeśli jednak produkt nie zostanie sprzedany, klient zatrzymuje produkt, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Przetestowane w USA

Koncepcja ta została po raz pierwszy rozwinięta przez mającą siedzibę w Vancouver firmie CityXpress,  która została założona w 1997 roku. Firma ta zdaje się działać do dziś. Mówi się, że uzyskano ponad 46 milionów dolarów zysku w ponad 200 aukcjach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Sukces ten przekonał nawet Knight Ridder, który wraz z 31 dziennikami jest drugim największym po Gannecie wydawcą w USA. Aby zostać  wyłącznym dostawcą aukcji online dla największych gazet, CityXpress zawarł sojusz z Knight Ridder. Obecnie tego typu aukcje zaczyna się organizować w Europie. Po pierwszej próbnej symulacji w Anglii (‘The Bristol Evening Post’), również w Szwajcarii w czerwcu 2004 roku, dzięki ‘Berner Zeitung, miała miejsce pierwsza licytacja.
Zasada aukcji online opiera się na modelu działalności mającym zastosowanie przede wszystkim na poziomie lokalnym. Różnorodne kanały informacyjne są ze sobą połączone, tworząc w ten sposób sieć wzajemnych korzyści. Proces ma zastosowanie głównie w przypadku hegemonii lokalnych czy regionalnych gazet, które, w większości przypadków, mają niewielką lub nie mają wcale konkurencji i dlatego służą jako główny kanał marketingowy w obszarze ich działania. Decydującą rolę odgrywa też wizerunek. Regionalne gazety cieszą się uznaniem  swoich czytelników. Czytelnik zazwyczaj rozwija przez lata zażyły związek ze swoją gazetą – jest to warunek wstępny, bez którego nie byłoby możliwe wprowadzenie nowego modelu gazety urządzającej  aukcje online.
Model aukcji przynosi kilka korzyści. Z perspektywy gazety pozyskiwani mogą być nowi klienci reklamowi, a jednocześnie już istniejące relacje mogą być odnowione. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez CityXpress w 2003 roku, ok. 45 procent wszystkich klientów reklamowych stanowią tzw. klienci pierwszorazowi. Niektórzy z nich mogą nawet stać się długoterminowymi partnerami, co generuje możliwość dodatkowego przychodu. Oprócz tego, większość uczestników aukcji to osoby nie prenumerujące danej gazety, co zdecydowanie mogłoby pomóc redakcji w pozyskaniu nowych prenumerat.
Wzmacnianie rynkowego lidera
Klienci reklamowi uzyskują dla siebie dodatkową reklamę poprzez prezentację własnych produktów w gazecie, tak samo jak przez online. Zainteresowani uczestnicy aukcji często chcą zbadać produkty na miejscu, a przez to mogą przyczynić się do wzrostu klienteli sprzedającego. Czytelnicy przez swój udział korzystają także, dzięki możliwości negocjacji szeregu produktów od ręki. Jednakże gazety podejmują ryzyko przemiany z bycia dostarczycielami produktów dziennikarskich na coś w rodzaju ogólnodostępnych magazynów towarowych. Model aukcyjny stwarza również inny problem. Czyni zastosowanie z regionalnych monopolistycznych gazet na poziomie lokalnym i wiąże (potencjalnych) klientów jeszcze bardziej, utrudniającym tym samym dostęp niedoszłym klientom.
Tłumaczenie: Angelika Wyka
Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend