Blogowanie o newsach

24 listopada 2011 • Etyka Dziennikarska, Nowe Media / Web 2.0 • by

Redaktorzy w USA blogują: na przykład o dzieciach. Niestety, już nie tak chętnie o procesach produkcji zawartości.

Biorąc pod uwagę malejącą liczbę odbiorców wysoko oceniających wiarygodność informacji, publiczne dostarczanie wyjaśnień dotyczących poszczególnych decyzji redakcyjnych może być postrzegane jako merytoryczny krok w dobrym kierunku. Niestety, jeśli chodzi o przejrzystość, dziennikarze wciąż wykazują daleko idącą niepewność. Analizy opublikowane niedawno przez Newspaper Research Journal dowodzą, iż rozczarowująco niewielka liczba czołowych redaktorów używa blogów do wyjaśniania decyzji redakcyjnych.

Norman P. Lewis, Jeffrey Neely oraz Fangfang Gao, badacze z Uniwersytetu Floryda, przeanalizowali próbę złożoną z 280 amerykańskich dzienników. Pośród nich, jedynie 39 tytułów oferowało blogi pisane przez redaktorów wysokiego szczebla. Większość z nich była aktualizowana rzadko: jedynie 13 z 39 oferowało nowe wpisy co najmniej raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o konkretne, przeanalizowane wpisy (w sumie było ich 621, zostały wybrane spośród 20 najbardziej aktualnych wpisów na każdym blogu), zaledwie 34 z nich dotyczyły podejmowania decyzji redakcyjnych. Spośród tych 34, tylko 25 odnosiło się do błędów, a zaledwie 5 wyrażało ubolewanie z powodu pomyłek redakcji.

Kiedy redaktorzy pisali na blogach o swoich gazetach, zwykle promowali zachodzące w nich zmiany lub omawiali kwestie techniczne. Reszta wpisów dotyczyła personalnych refleksji politycznych, spraw rodzinnych i tym podobnych. W efekcie, redaktorzy byli bardziej otwarci w kwestii wyboru szkół dla swoich dzieci, niż w przypadku wyjaśnień, dlaczego dany news został przez nich uznany za ważniejszy, niż inny.

Wynika z tego, że redaktorzy nie wykorzystują blogów w celu prezentacji decyzji związanych z gromadzeniem informacji. Zdaniem badaczy, przyczyną może być dyskomfort płynący z wykorzystania blogów, niechęć do reprezentowania gazety za pomocą blogowania, jak również brak czasu, pogłębiany przez bezlitosną ekonomikę działalności gazet.

Prowadzenie bloga zdecydowanie nie jest dla redaktorów jedyną opcją działania w celu nawiązania kontaktu z czytelnikami oraz odbudowywania wiarygodności. Jest to jednak opcja tania i relatywnie prosta.

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , , ,

Send this to a friend