BBC koryguje wytyczne

30 października 2010 • Etyka Dziennikarska, Nowe Media / Web 2.0, Zarządzanie Redakcją • by

Nowe wytyczne dla pracowników redakcji BBC zawierają zalecenia dotyczące mediów społecznościowych i treści tworzonych przez użytkowników.

Nowa wersja wytycznych zastąpiła poprzednią, pochodzącą z 2005 roku. Znalazły się w niej wskazówki dotyczące zawartości BBC Online, która wcześniej podlegała odrębnym zaleceniom. Po raz pierwszy, szkic wytycznych został poddany publicznym konsultacjom, których rezultatem było 1630 odpowiedzi online i 15 pisemnych wniosków obywateli, jak również 11 odpowiedzi od przedstawicieli przemysłu i grup interesu.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, „każda przestrzeń online, w której publikowane są treści tworzone przez użytkowników, musi posiadać moderatora, który będzie mógł usunąć nielegalne lub niestosowne treści, a także gospodarza, który będzie widoczny i aktywny. W odpowiednich oddziałach muszą być też wyznaczone osoby odpowiedzialne za redakcyjną stronę zawartości, dbające o to, by przestrzeń online utrzymywała odpowiednie standardy działania moderatorów i gospodarzy.”

Nowa wersja wytycznych podkreśla również konieczność zachowania ostrożności w przypadku użycia zdjęć pochodzących z portali społecznościowych: „Nie zakładaj, że zdjęcia pochodzące z Internetu przedstawiają to, co jest sugerowane – zweryfikuj je w celu zapewnienia należytej dokładności”. Oprócz tego, zaktualizowane wytyczne wskazują potrzebę odpowiedniego podejścia do delikatnych kwestii: „Naszym obowiązkiem jest rozważenie wpływu, jaki ponowne użycie zdjęcia i zaprezentowanie go znacznie szerszej publiczności może mieć na osoby, które to zdjęcie przedstawia, ich rodziny i przyjaciół – szczególnie, gdy ukazana jest ich rozpacz lub cierpienie.”

Więcej o nowej wersji redakcyjnych wytycznych BBC: Journalism.co.uk

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , ,

Send this to a friend