Ruszyła strona EJO w języku portugalskim

17 grudnia 2014 • Krótko • by

Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie z przyjemnością ogłasza rozpoczęcie działalności przez naszego nowego, portugalskiego partnera.

Wersja w języku portugalskim, którą zarządzają Gustavo Cardoso i Ana Pinto Martinho z Lisbon University Institute (ISCTE-IUL), ma za cel dotarcie z informacjami na temat mediów i dziennikarstwa do publiczności nie tylko w samej Portugalii, ale także we wszystkich krajach luzofońskich, włączając w to między innymi Brazylię, Angolę, Mozambik, Wyspy Zielonego Przylądka oraz Gwineę-Bissau.

Nowa strona będzie kolejną przestrzenią przeznaczoną na dyskusję, rozpowszechnianie wyników badań i nawiązywanie kontaktów pomiędzy ludźmi mediów i badaczami. Na stronie znajdą się informacje na tematy takie, jak: ekonomika mediów, media cyfrowe, etyka mediów, wolność prasy, związki mediów i polityki oraz media społecznościowe.

Twórcy strony będą zachęcać do współpracy (publikowania artykułów, komentarzy, analiz i opinii) ludzi mediów oraz badaczy mediów i komunikowania ze wszystkich dwunastu państw, w których mówi się po portugalsku.

Strona w języku portugalskim jest finansowana przez IPPS-IUL, a partnerami projektu są Centro de Investigação e Estudos de Sociologia oraz Media and Communications Lab (LCC-IUL).

Stephan Russ-Mohl, Dyrektor Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego, komentuje akces portugalskich partnerów projektu w następujący sposób:

„Pojawienie się tak renomowanej instytucji jako portugalskiego partnera projektu to ogromny krok naprzód dla EJO. Informacje dotyczące najciekawszych badań nad mediami oraz przykłady dobrych praktyk staną się w ten sposób dostępne dla dziennikarzy, redakcji i ekspertów w kolejnym dużym obszarze językowym, w Europie i poza nią. Pozwoli to nam w dalszym ciągu dostarczać wysokiej jakości opracowań dotyczących dziennikarstwa, przekraczając równocześnie kolejne bariery kulturowe i językowe. Moim zdaniem jest to kolejny dowód na skuteczność działań opartych na sieciach współpracy”.

Uruchomienie wersji portugalskiej oznacza, iż sieć EJO to dziś jedenaście stron internetowych w całej Europie, w językach: albańskim, angielskim, czeskim, łotewskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, serbskim, ukraińskim i włoskim. Głównym celem działań jest budowanie pomostów między różnymi kulturami dziennikarskimi w Europie i na świecie, jak również promocja dialogu pomiędzy badaczami i praktykami mediów. Ma to prowadzić do zwiększenia jakości dziennikarstwa, lepszego zrozumienia świata mediów oraz wspierania wolności i przejrzystości mediów.

Zdjęcie: Frank Miller / Flickr CC

Print Friendly, PDF & Email

Tagi, , , , ,

Send this to a friend